Ergotherapeut

Kinderergotherapie is er voor kinderen die moeite hebben met het uitvoeren van praktische handelingen, de motoriek of de verwerking van zintuiglijke prikkels, dit kan leiden tot frustratie of onzekerheid.
Bij prematuren wordt gekeken hoe zij reageren op geluiden, voedsel, de eigen bewegingen. Prematuur geboren kinderen kunnen sterker of juist zwakker reageren op informatie uit de wereld om hen heen en prikkels van hun eigen lichaam. Daardoor kunnen zij snel schrikken of spugen als reactie. Moeite met de verwerking van informatie kan zich uiten in veel huilen, slecht slapen, weigeren van voedsel, overstrekken. Op latere leeftijd zie je soms problemen met zindelijkheid, gedrag, motoriek, spraak of concentratie. Een ergotherapeut kan een plan maken om hier verandering in te brengen en de ouders daarmee bij te staan te ontdekken waar het kind moeite mee heeft en hoe dit op te lossen.