Gezinscoach

De gezinscoach is er voor het hele gezin.
De gezinscoach heeft als belangrijkste taak het gezin alle ondersteuning, zorg en hulp te bieden die nodig is.
De gezinscoach ontvangt alle gezinnen voor een intakegesprek. Tijdens dit eerste gesprek kunnen de ouders in alle rust hun eigen verhaal vertellen. Hierna zal de coach, in overleg met de ouders, bepalen welke begeleiding, zorg of hulp nodig is, een behandelplan opstellen en ervoor zorgen dat dit direct uitgevoerd gaat worden.
Gedurende het traject heeft de gezinscoach regelmatig overleg met de kinderarts en andere paramedici.