GZ psycholoog

Gezondheidszorgpsycholoog, ook wel gz-psycholoog, is sinds 1998 in Nederland een wettelijk beschermde titel; deze mag alleen gevoerd worden door iemand die geregistreerd is in het *BIG – register. Dit betekent dat niet iedere psycholoog werkzaam in de gezondheidszorg een “gz-psycholoog” is.

Een psycholoog helpt jou op het moment dat je er zelf niet meer uitkomt, waarbij jij en jouw innerlijk het onderwerp is. Via gesprekken wordt gewerkt aan een beter zelfinzicht en verwerking van gebeurtenissen.

*BIG= Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)