Kinderpsycholoog

Kinderen die te vroeg geboren worden of een te laag geboortegewicht hebben bij de geboorte, hebben een verhoogde kans op een achterstand in hun motorische en/of mentale ontwikkeling. Soms zien we ook meer gedragsproblemen bij deze kinderen. Landelijk is afgesproken om deze kinderen in hun lichamelijke, mentale en motorische ontwikkeling gedurende hun eerste levensjaren goed te volgen middels follow-up onderzoek. Eventuele problemen kunnen op die manier vroeg gesignaleerd worden, zodat er tijdig passende hulp ingezet kan worden.