Logopedie

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken.
Te vroeg geboren kinderen hebben moeite met drinken door de onrijpe zuig-slik-reflex. Daarbij kunnen de pittige borstvoedingstechniek en eventueel een verkort tongriempje het drinken nog verder bemoeilijken. Bij dit soort problemen of bij spugen, verslikken of reflux observeert de logopedist het kind tijdens de voedmomenten en en geeft vervolgens advies over de manier van aanbieden van de voeding.
In een later stadium kan de logopedist ondersteunen bij bijvoorbeeld spraakproblemen.