Onderzoek

Tevredenheidsonderzoek nazorg prematuren en dysmaturen

Het krijgen van een prematuur of dysmatuur geboren kindje wordt vaak onderschat. Als ouder zijnde staat de wereld echt even op z’n kop! Na thuiskomst uit het ziekenhuis is de nazorg ten aanzien van te vroeg geboren kinderen (prematuren) en kinderen met een laag geboorte gewicht (dysmaturen) landelijk verschillend georganiseerd. In sommige regio’s is de nazorg voor prematuren in het ziekenhuis, bij de jeugdgezondheidszorg en mogelijk ook bij andere zorgverleners. In andere regio’s vindt alle nazorg voor prematuren plaats op één locatie (een multidisciplinaire nazorgpoli).

Door middel van deze vragenlijst willen wij de ervaringen en het effect van de huidige zorg beoordelen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wij, vanuit de opleiding arts Maatschappij en Gezondheid, zullen de zorg van verschillende regio’s onder andere gaan vergelijken. Het doel van het onderzoek is om een aanbeveling te kunnen doen ter verbetering van de kwaliteit van zorg bij prematuur en dysmatuur geboren kinderen.

Bij de nazorg van prematuren zijn meestal meerdere zorgverleners betrokken. We zijn op zoek naar een algemene indruk van de zorgverlening. Bij meerdere betrokken zorgverleners mag u in de vragenlijst dus een beoordeling geven voor alle zorgverleners gezamenlijk. Het invullen van de vragenlijst is vrijwillig, anoniem en het invullen duurt ongeveer 10-15 minuten. De gegevens zullen vertrouwelijk verwerkt worden. Alvast hartelijk dank!

Klik hier voor de vragenlijst

Heeft u vragen of werkt de link niet? Neem gerust contact op. Annick Lens, jeugdarts. E-mailadres: onderzoekprematuren@hotmail.com