Ons aanbod

Het Kleine Helden Huis heeft een breed pallet aan zorg welke zij aanbiedt aan prematuur en/of dysmatuur geboren kinderen, als ook aan de opgroeiende kinderen, de ouders en het gezin als geheel.

Hieronder vindt u ons uitgebreide aanbod terug. Mochten er na aanleiding van onderstaande nog vragen zijn, natuurlijk staan wij u graag te woord. U vindt de contactgegevens terug onderaan de pagina.

 

Lotgenotencontact

Niemand kan zich voorstellen wat je hebt doorgemaakt, iedereen beleeft het op zijn of haar manier. En het helpt om ervaringen en verhalen te delen. Het is vooral fijn en leuk om samen met gelijkgestemden op te trekken. Het zorgt voor erkenning, voor het uitwisselen van tips en voor nieuwe waardevolle vriendschappen.

Het Kleine Heldenhuis biedt een lotgenotenprogramma voor moeders en/of vaders; voor opa’s en oma’s, maar ook voor de kinderen tot 18 jaar.

Het lotgenotencontact is ingedeeld in 4 sessies, ieder 1,5 uur durend. In iedere sessie zullen andere onderwerpen en / of technieken behandeld en besproken worden, allen onder leiding van een professional.

De sessies vinden 1 keer in de 2 weken plaats, of naar behoefte van de groep. Tijdens de sessies is professionele opvang aanwezig, kinderen zijn dus altijd welkom!

Vergoeding vanuit PGB of eigen bijdrage € 25,- per sessie.

 

Informatiesessies

Voor wie: Voor de ouders, broertjes en zusjes, familie en sociaal steunend netwerk

Door wie: Kinderarts-neonataloge/specialistisch verpleegkundige en gezinscoach/psycholoog

Waarom: De vroeggeboorte komt altijd onverwachts en is behoorlijk ingrijpend. Veel te vroeg zonder voorbereiding word je moeder of vader en begint de emotionele rollercoaster in het ziekenhuis. De angst en onzekerheid of je kindje het gaat redden. De broertjes of zusjes die opeens uit logeren moeten omdat de ouders heen en weer rijden naar het ziekenhuis of moeder nog in het ziekenhuis moet herstellen. Oma’s en opa’s of andere familie die ingeschakeld moeten worden om de boel thuis op te vangen. Vriendinnen, vrienden, collega’s en buren die proberen zo goed mogelijk te steunen.

Deze ingrijpende gebeurtenis roept veel vragen op voor iedereen zowel op medisch gebied als psychosociaal gebied en daarom organiseert Het Kleine Helden Huis informatiesessies.

Tijdens deze informatiesessie komen alle thema’s aan bod zoals:

  • Wat is prematuriteit en wat zijn de eventuele gevolgen (medisch en psychosociaal)
  • Hoe om te gaan (met concrete tools) als je kind prematuur en / of dysmatuur is
  • Waar op te letten bij prematuriteit / dysmaturiteit en de ontwikkeling van je kind
  • De impact van prematuriteit / dysmaturiteit op de moeder en vader (medisch en psychosociaal)
  • De impact van prematuriteit / dysmaturiteit op de familie en sociale omgeving
  • Hoe kun je als familie of sociale omgeving de beste ondersteuning bieden
  • Ruimte voor alle vragen

De informatiesessies duren 2 uur en op basis van behoefte wordt een prijs op maat gehanteerd, of vergoeding geschiedt middels het PGB.

 

Coaching door gezinscoach of psycholoog gespecialiseerd in prematuriteit

De vroeggeboorte komt altijd onverwachts en is behoorlijk ingrijpend. Veel te vroeg zonder voorbereiding word je moeder of vader en begint de emotionele rollercoaster in het ziekenhuis. De angst en onzekerheid of je kindje het gaat redden. Je gaat in de overlevingsstand en doet wat van je gevraagd wordt. Kolven, buidelen, heen en weer rijden, zorgen dat je andere kinderen opgevangen worden, je sociale omgeving informeren en je werk op de hoogte stellen. En dan mag je ook opeens naar huis, het gaat goed met je kindje en dan ben je opeens thuis. Geen roze wolk, geen kraamvisite en geen veiligheid meer van de piepjes en de verpleegkundige. Vader gaat vaak weer werken en je gaat zelf luisteren naar je kindje, zelf je kindje helemaal verzorgen, zelf je familie en sociale omgeving uitleggen dat jullie het nog heel rustig aan moeten doen en nog niet teveel prikkels mogen hebben.

En dan is het allemaal best heel erg veel…. en dan is er begeleiding/coaching vanuit Het Kleine Heldenhuis waarbij je niets hoeft uit te leggen omdat wij weten waar je doorheen gaat, wat de enorme impact is en hoe we je daarbij kunnen begeleiden en ondersteunen.

Waar kan de coaching uit bestaan
Altijd een Intakegesprek waar je in alle vertrouwen en veiligheid je eigen verhaal vertelt en samen met de gezinscoach ontdekt waar je coaching voor nodig hebt. Is dat praktische ondersteuning zoals bijvoorbeeld begeleiding thuis met de oppas+, werk gerelateerde begeleiding met de werkgever, UWV of arbodienst, babymassage, deelnemen aan lotgenotensessies of persoonlijke coaching voor verwerking van ziekenhuisperiode, angst en onzekerheid, burn-out klachten, relationele vragen, omgaan met sociale omgeving en alle overige persoonlijke vragen.

Daarnaast is er coaching op het gebied van de opvoeding, monitoren van de sociale ontwikkeling, versterken van de hechting, gedragsproblematiek en crèche- en of schoolproblematiek

Voor wie
Coaching is er voor iedereen die met prematuriteit en / of dysmaturiteit en / of een moeizamed start in aanraking komt en daar graag wat ondersteuning bij kan gebruiken.

Vader, moeder, broertjes/zusjes, familie, vrienden, sociaal steunende omgeving, collega’s, prematuur / dysmatuur geboren kinderen én de kinderen met een moeizame start zijn allen welkom, tot de leeftijd van 18 jaar.

Door wie
Gezinscoach gespecialiseerd in prematuriteit of psycholoog

De vergoeding van de coaching sessies verloopt via de PGB of voor € 75,- per uur.

 

Babymassage

Babymassage is een fijne manier om intensief contact te krijgen met de baby. Een ontspannen en speciaal moment voor zowel ouder als kind. De tastzin van de baby ligt in de huid. De huid is daardoor in staat  signalen op te vangen en te verwerken. Lichamelijk contact is daarom belangrijk voor de emotionele, lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de baby. Tevens heeft de babymassage een ontspannende werking en kan het de spijsvertering op een positieve manier beïnvloeden . Het verdiept de band tussen ouder en kind en het kan de ouders meer zelfvertrouwen geven, omdat ze de lichaamstaal van hun baby beter gaan begrijpen en intuïtief (meer) gaan aanvoelen wat de behoeftes zijn van hun baby.

Veel baby’s en ouders die in Het Kleine Heldenhuis komen hebben al een lange weg bewandeld en is niet alles gegaan zoals velen hadden gehoopt. Juist voor deze ouders en baby’s kan babymassage een positief effect hebben. Je kan hierbij denken aan baby’s  die een voorkeurshouding hebben, prematuur geboren zijn, onrustig zijn , een syndromale afwijking hebben of andere problematiek hebben waardoor het kind minder goed in zijn vel zit en zich minder goed open kan stellen voor de wereld om hem heen en zich minder goed kan ontwikkelen.  Juist deze baby’s kunnen gebaat zijn bij extra begeleiding, zodat zij zich beter open kunnen stellen voor de wereld om hen heen. Deze baby’s  kunnen  terecht in Het Kleine Heldenhuis, waarbij er een nauwe samenwerking is tussen de kinderarts en mogelijk andere disciplines die betrokken zijn bij de behandeling van het kind. Juist de nauwe samenwerking, de korte lijntjes en de ontspannen sfeer die er in Het Kleine Heldenhuis heerst zorgt voor een positieve bijdrage. De cursus babymassage is  voor baby’s tussen de 3 en 7 maanden. Het vindt plaats op de woensdagochtend van 10:00 uur tot 11:00 uur. We starten met een kopje koffie of thee, daarna gaan we de verschillende massagetechnieken aanleren en aansluitend kunnen de baby’s nog even nagenieten van de massage in de tummy tub.

Wanneer : woensdagochtend 10:00
Wie: Voor vragen of aanmelden kan je terecht bij Nancy van Dekken 06-47002844

 

Weerbaarheidstraining of zelfverdediging Wing Chu

Als we in een emotioneel moeilijke periode zitten waarbij stress, angst, verdriet en boosheid (waarom is ons dit overkomen?) de hoofdrol spelen dan is het lastig om lichaam en geest in balans te houden. Hoe verwerk je al deze emoties die door elkaar lopen, elkaar afwisselen en die we geleerd hebben ook niet teveel en te vaak te uiten. Het je onbegrepen en eenzaam voelen omdat niemand echt weet wat jij hebt doorgemaakt of nu doormaakt. Al deze emoties kunnen heel goed geuit en verwerkt worden door middel van fysieke weerbaarheidstraining.

Wat kan je verwachten
Balans, lenigheid, ademhaling, focus, controle, techniek en plezier

De training samen met je partner, gezin of familie doen is een unieke ervaring en zeer bevorderlijk voor de relatie, de communicatie en hechting. Het letterlijk voelen van je eigen lichamelijk kracht kan veel bijdragen aan herstel van de balans tussen lichaam en geest, dus je beter in je vel voelen.

Voor wie
Voor iedereen die te maken heeft met prematuriteit. Het kan op alle niveaus en voor alle leeftijden gegeven worden. Het kan in alle samenstellingen gegeven worden. En het kan onderdeel zijn van lotgenotenprogramma’s of re-integratie trajecten.

Alle weerbaarheidstrainingen worden geheel op maat gemaakt voor de groep of individu.

Door wie
Gecertificeerde personen voor de training en die ook de kennis hebben van prematuriteit, dysmaturiteit en kinderen met een moeizame start.

 

“Ik ben Ik” coaching vanaf 2 jaar

In de Ik ben Ik training kunnen kinderen nog meer ontdekken wie zij zijn en hoe zij functioneren ten opzichte van anderen. Middels spel, beweging en tekenen in een rustige en veilige omgeving wordt de basis gelegd van het ‘mogen zijn wie je bent’. Hierdoor krijg je meer zelfvertrouwen, waardoor je beter voor jezelf kunt opkomen en duidelijker kunt aangeven wat je nodig hebt. Het aangeven en respecteren van grenzen gaat soms niet altijd even soepel, zeker bij stress, als je hoofd te vol wordt. Tijdens de Ik ben Ik training leer je hoe je daar beter mee om kunt gaan, met jezelf en met je omgeving (thuis, opvang, school).

Spel is het belangrijkste onderdeel van deze training, want alle kinderen spelen zodra ze er de mogelijkheid voor hebben, ongeacht etniciteit, leeftijd, sociale status of omgeving. Met spelen leren en ontwikkelen kinderen. Naast motorische vaardigheden worden ook sociale en emotionele vaardigheden ontwikkeld en ontdekt door spel. Spel geeft de mogelijkheid om zonder gezichtsverlies en zonder risico op verkeerde stappen eigen kunnen en grenzen te ontdekken.

Spelen kan alleen. Dan kunnen kinderen bijvoorbeeld hun motorische vaardigheden ontwikkelen of door bijvoorbeeld het naspelen van een bepaalde sociale situatie met poppen, knuffels of auto’s kunnen kinderen inzichten krijgen in sociale verhoudingen, bedoelingen of kunnen ze hun eigen rol in een gebeuren ontdekken. Veel sociale en emotionele ontwikkeling gebeurt echter tijdens gezamenlijk spel. Door gezamenlijk spel kun je spelenderwijs heel goed je eigen plek leren ten opzichte van een ander, inzicht krijgen in de rol van de andere persoon binnen een groep of interactie maar ook vooral effecten van eigen gedrag en gedrag van anderen op ervaren emoties. Hoe meer sociaal spel, hoe bekwamer een kind wordt in zijn sociale en emotionele ontwikkeling.

Door vroeggeboorte kan de sociale ontwikkeling anders verlopen. Al op hele vroege leeftijd hebben prematuren met infusen, prikken, warmte lampen, couveuses, sondevoeding, zuurstof en vele handen te maken gekregen. Dit kan ertoe leiden dat zij later last krijgen van prikkelverwerking, overgevoeligheid voor licht en geluid. Ook de emotieregulatie kan zich anders ontwikkelen waarbij er sprake kan zijn van verschillende vormen van gedragsproblematiek en het aansluiten bij sociale leeftijdsgenoten. Met speltherapie kunnen prematuren vanaf hele jonge leeftijd spelenderwijs al heel veel leren. In de veilige omgeving van kleine groepjes (maximaal 4) of individueel en onder professionele begeleiding worden er verschillende vormen van speltherapie aangeboden.

Voor wie
Alle prematuren, dysmaturen en kinderen met een moeizame start van 1,5 – 18 jaar, zowel individueel als in groepsverband.

Hoe
Er worden, zo veel mogelijk op maat, verschillende bouwstenen ingezet in wisselende volgorde, zoals individuele sessies, in kleine groepjes (niet meer dan 3 kinderen), gesprekken met de ouders, video interactie ouder-kind, huisbezoek, observatie op de opvang of op school, psycho- educatie voor de ouders.

Door wie
Professionals die ook de kennis van prematuriteit, dysmaturiteit en de moeizame start hebben.

Wanneer
Op verwijzing van de kinderarts/neonatoloog, de huisarts of via de gezinscoach.
Zelf aanmelden kan ook op itske@hetkleineheldenhuis.nl of 06-19204242

Tarief
€75,- per uur.

 

Peuterdans

Tijdens de peuterdans wordt er aandacht gegeven aan de fantasie en belevingswereld van de peuter. Je peuter wordt gestimuleerd en geprikkeld om eigen fantasie en creativiteit te ontdekken door middel van beweging. Je peuter ontdekt zijn lichaam, de ruimte om zich heen en zijn zelfvertrouwen. Tegelijkertijd worden de motorische-taal-rekenontwikkeling, muzikaliteit en coördinatie ontwikkeld. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat je peuter geniet en plezier maakt door met andere kinderen samen te dansen en te lachen.

Voor wie is peuterdans?

Vanaf 2 jaar kunnen peuters deze vrolijke lessen vol bewegingsplezier komen beleven. In deze fase speelt fantasie een grote rol en is de drang om te bewegen en dingen te ontdekken groot.

Peuterdans is voor alle peuters vanaf 2 jaar. Peuters hebben veel plezier in spelen en bewegen. Daarbij heeft het een grote invloed op de totale ontwikkeling zoals; motorische-sociale-emotionele- en cognitieve ontwikkeling. Peuterdans gebeurt op een speelse manier, waarin het plezier voorop staat!!!

We dansen en zingen naar aanleiding van een thema dat dicht bij de belevingswereld van de peuter staat.

Er wordt gewerkt aan lichaams- en ruimtebesef door middel van liedjes, spelletjes, boekjes en andere attributen die bij het thema passen.

Wanneer?
Elke donderdag 14:00 uur – 15:00 uur

 

Specialistische opvoedondersteuning

Na ontslag uit het ziekenhuis eindelijk thuis. Lang toegeleefd naar dit moment, met je kindje naar huis. Eenmaal thuis blijkt het ook wel spannend. Geen veiligheid meer van de monitor die aangeeft dat het goed gaat met je kind of de warme wijze raad van de verpleegkundige of arts. Opeens moet je alles echt zelf doen, de hele verzorging en ook de signaleringsfunctie of het goed blijft gaan met je kindje. Soms ga je met sondevoeding naar huis en word je zelf bijna een verpleegkundige.

Om de overgang van ziekenhuis naar thuis soepel en veilig te laten verlopen bieden wij speciale thuis begeleiding aan. Dit zijn verpleegkundigen die al jarenlange ervaring hebben op de neonatologie afdeling van verschillende ziekenhuizen en dus precies weten hoe en wat je kindje nodig heeft en ook wat jullie als ouders en/of gezin hebben meegemaakt. De begeleiding is geheel op maat en wordt samen met de ouders en/of gezin bepaald.

Wat kan je verwachten:
Met een intake brengen jullie samen de wensen in kaart en kijken jullie of er een klik is. De begeleiding kan bestaan uit ondersteunen op het gebied van medische handelingen, (borst) en/of voedingsondersteuning, structuur aanbrengen in huis, tips voor het omgaan met de sociale omgeving en de kraamtijd, het opvangen van broertjes/zusjes zodat het gezin zo snel mogelijk herenigd kan worden en zoveel mogelijk de gewone structuur kan oppakken, het leren kennen van je kindje en vertrouwen opbouwen zodat je niet steeds terug hoeft naar het ziekenhuis, eerstehulppost of huisarts.

Wie:
gespecialiseerde verpleegkundigen die altijd samenwerken met andere disciplines van Het Kleine Heldenhuis zoals gezinscoach, kinderfysiotherapie, diëtiste en kinderarts

 

Remedial Teaching

Remedial Teaching betekent professionele didactische ondersteuning wanneer het leerproces van een kind op school niet volgens de verwachting verloopt. Leerproblemen kunnen ontstaan door sociaal- emotionele oorzaken te zien in gedrag of door andere oorzaken zoals bijvoorbeeld dyslexie. De remedial teacher geeft individuele begeleiding aan kinderen die onderwijs op maat nodig hebben. Dit kan variëren van specifieke probleemgerichte ondersteuning tot huiswerkbegeleiding.