Kennis- en opleidingscentrum

Het kennis- en opleidingscentrum van Het Kleine Helden Huis is opgezet door en voor professionals in de zorg. Om jouw permanente educatie- en kennisniveau op peil te houden, kan het behalen van accreditatiepunten noodzakelijk zijn. Bij Het Kleine Helden Huis kun je deze accreditatiepunten voor de zorg behalen. De aangeboden opleidingen en cursussen kunnen in het eigen tempo worden afgerond.

Op het moment dat de opleiding of cursus met goed gevolg is afgerond, ontvang je het officiële certificaat of diploma van jouw opleiding en / of cursus. Met behulp van dit bewijsstuk kun jij aantonen dat de accreditatiepunten zijn behaald!

Cursus: Breinontwikkeling en omgeving

Bij kinderen die pre- of dysmatuur geboren worden, of waarbij andere problematiek speelt die leidt tot een ‘moeilijke’ start, vormt de omgeving een extra risicofactor. Niet alleen vanwege de hogere mate van stress bij het kind, maar zeker ook bij dat van de ouders. Als de ‘moeilijke start’ ogenschijnlijk voorbij is, spelen nog veel aspecten van deze start mee in de rest van de interacties, waardoor de ontwikkeling van het kind, ongewild, op een negatieve manier kunnen worden beïnvloed. Nu we op steeds vroegere momenten in de zwangerschap in staat zijn een kindje levensvatbaar te laten zijn op medisch gebied, wordt het tijd dat we ook op psychisch gebied meer kennis genereren over de ontwikkeling van deze kinderen, de mogelijke valkuilen en de noden die deze kinderen hebben om tot een goede ontwikkeling te kunnen komen.

Binnen het Kleine Heldenhuis richten we ons op alle facetten die een rol spelen bij het kind en de omgeving na een moeilijke start, zoals psychische en fysieke ontwikkeling van het kind en de omgeving

Om zo goed mogelijk een beeld te krijgen van de ontwikkeling van pre- en dysmature kinderen, maar ook om te begrijpen welke hulpmiddelen moeten worden gebruikt om de ontwikkeling van een kind optimaal te laten verlopen is deze opleiding ontwikkeld.

Opzet van de opleiding

De opleiding bestaat uit 2 dagdelen van elk 6 uur waarin theorie wordt uitgelegd over de ontwikkeling van een kind in de context van het gezin. De dagedelen zullen online te volgen zijn en er wordt gebruik gemaakt van demonstratie video’s waarin het gedrag dat besproken wordt, zichtbaar is. Daarnaast zal er een dagdeel van 6 uur praktijk worden gegeven. De opleiding besteed aandacht aan:

 • medische aspecten van pre- en dysmaturiteit;
 • gezinsdynamiek, sensitiviteit en de ontwikkeling van het kind;
 • prematuriteit en de ontwikkeling van het brein;
 • ontwikkelings- en gedragsproblematiek bij kinderen met een moeilijke start in de praktijk;

Voor wie is de opleiding geschikt?

De opleiding is toegankelijk voor iedereen die kan functioneren op HBO niveau en werkzaam is met zeer jonge kinderen (o.a. (CB/huis/neonatologie-artsen, fysiotherapeuten, (GZ/kinder/jeugd)psychologen, pedagogen, (neonatologie)verpleegkundigen, psycho-, spel-, muziek-, fysio, psychomotorische, systeem-therapeuten, verloskundigen, kraamzorgverpleegkundigen en maatschappelijk werkers). Van de deelnemers wordt verwacht dat ze sensitief zijn in handelen, flexibel in denken en interactie en in staat zijn tot kritische zelfreflectie.

Leerdoelen van de opleiding

De deelnemers hebben gedegen kennis van theoretische achtergronden van cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling bij kinderen waarbij het breinontwikkeling een belangrijke rol speelt en leren tijdens de opleiding hier ook op te behandelen.

Puntsgewijs

 • kunnen herkennen en beoordelen van (niet)sensitief gedrag van ouders/verzorgers naar het kind;
 • kunnen overdragen aan ouders hoe sensitief tegemoet gekomen kan worden aan de signalen en behoeften van het kind;
 • risicofactoren herkennen en op kunnen anticiperen bij kinderen met een ‘moeilijke’ start;
 • risicofactoren herkennen en op kunnen anticiperen bij ouders van kinderen met een ‘moeilijke’ start;
 • probleemanalyse kunnen toepassen op ouder-kind interactie en ouder-kind problematiek;
 • weten hoe mogelijke problematiek moet worden aangepakt/ondersteund/begeleid;
 • inzicht hebben in hoe de behandeling kan leiden tot betere cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van het kind;
 • belang erkennen van invloed van stress op interacties en daarmee op alle vlakken van de ontwikkeling van het kind.

Accreditatie

Voor deze opleiding zijn accreditatiepunten beschikbaar. Deze informatie volgt.

Kosten

Deze informatie volgt.

Docenten

Drs. Angelique Haringsma, directeur Het Kleine Helden Huis, kinderarts en neonatoloog.

Dr. Fabiënne Naber, neurowetenschapper en universitair docent.

Dr. Tibor Brunt, neurowetenschapper en psychofarmacoloog.

Hiltje Heyman, directeur Het Kleine Helden Huis en gezinscoach.

Drs. Itske Heyman, gezinscoach.