Alles onder één dak

Binnen Het Kleine Helden Huis worden uw zorgvragen, welke ontstaan tussen ouders met hun prematuur en / of dysmatuur geboren kind, als ook bij opgroeiende kinderen tot de leeftijd van 18 jaar, beantwoordt vanuit een breed aanbod van zorg op maat. Alle controle afspraken met de kinderarts/neonatoloog vinden plaats binnen Het Kleine Helden Huis in combinatie met psychosociale zorg voor het hele gezin. Hieronder kunt u meer te weten komen over welke specialisaties Het Kleine Helden Huis te bieden heeft en met welke specialisten wij werken. 

Medische zorg

Medische zorg wordt vergoed door de zorgverzekering. U kunt verwezen worden via zorgdomein door oa huisarts, jeugdarts of  medisch specialist. 

Paramedische zorg

Paramedische zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar met verwijzing van huisarts/CJG/kinderarts.

Psychosociale zorg

Psychosociale zorgbegeleiding wordt aangeboden voor een uurtarief van €95,-.
Psychodiagnostiek wordt aangeboden voor een uurtarief van €126,-.

Medische zorg

Kinderarts / Neonatologe

Een kinderarts houdt zich bezig met de zorg voor alle kinderen tot de leeftijd van 18 jaar. Een neonatoloog is gespecialiseerd in pasgeborenen, dus ook te vroeg geboren kinderen. In Het Kleine Helden Huis houden ook verpleegkundig specialisten spreekuur; dit zijn verpleegkundigen neonatologie die zich verder hebben gespecialiseerd waardoor zij de rechterhand zijn van de kinderarts. Landelijk is afgesproken om deze kinderen in hun lichamelijke, mentale en motorische ontwikkeling gedurende hun eerste levensjaren goed te volgen middels follow-up onderzoek. Eventuele problemen kunnen op die manier vroeg gesignaleerd worden, zodat er tijdig passende hulp ingezet kan worden.

Paramedische zorg

Logopedist

Logopedie is zorg die zich richt op problemen met de stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Te vroeg geboren kinderen hebben moeite met drinken door de onrijpe zuig-slik-reflex. Daarbij kan de pittige borstvoedingstechniek het drinken nog verder bemoeilijken. Bij dit soort problemen of bij spugen, verslikken of reflux, observeert de logopedist het kind tijdens de voedmomenten en geeft vervolgens advies over de manier van aanbieden van de voeding. In een later stadium kan de logopedist ondersteuning bieden bij onder andere spraakproblemen.

Ergotherapeut

Kinderergotherapie is gericht op kinderen die moeite hebben met het uitvoeren van praktische handelingen, de motoriek of de verwerking van zintuigelijke prikkels, wat kan leiden tot frustratie of onzekerheid. Bij prematuren wordt gekeken hoe zij reageren op geluiden, voedsel en de eigen bewegingen. Prematuur geboren kinderen kunnen sterkerof juist zwakker reageren op informatie uit de wereld om hen heen en prikkels van het eigen lichaam. Hierdoor kunnen zij sneller schrikken of spugen als reactie. Moeite met de verwerking van informatie kan zich uiten in veel huilen, slecht slapen, weigeren van voedsel, overstrekken. Op latere leeftijd kunnen problemen ontstaan met zindelijkheid, gedrag, motoriek, spraak of concentratie. Een ergotherapeut maakt een plan om hier verandering in te brengen en de ouders daarmee bij te staan te ontdekken waar het kind moeite mee heeft en hoe dit op te lossen. 

Kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het bewegen van kinderen van 0-18 jaar. Bij kinderfysiotherapie wordt de motoriek geobserveerd, de variatie van de bewegingen bekeken en worden testen uitgevoerd die de spierspanning meten. De kinderfysiotherapeut legt uit hoe je je kind kunt helpen om de juiste spieren bij bewegingen aan te spannen en te gebruiken, welke houdingen bij welke leeftijd passen en hoe je de motorische ontwikkeling kunt bevorderen zonder je kind te overvragen. Denk aan advies over optillen, verschonen, draaien, dragen, voeden, laten boeren en neerleggen. De kinderfysiotherapeut biedt ook ondersteuning bij de ontwikkeling van de fijne en/of grove motoriek op latere leeftijd.

Diëtist

Een diëtist is een voedingsdeskundige en weet alles over wat voeding met je lichaam doet. Een diëtist informeert, adviseert en begeleidt mensen op het gebied van voeding. Dieetvoeding voor baby’s wordt uit medische noodzaak voor je kindje voorgeschreven door de arts of diëtist. Het is belangrijk voor je baby om de juiste voedingsstoffen en voldoende kilocalorieën binnen te krijgen voor een optimale groei en ontwikkeling. De meest voorkomende redenen zijn:

  • koemelkeiwitallergie
  • te vroeg geboren (prematuur) of te klein geboren (dysmatuur)
  • hevig spugen (reflux)
  • ernstige spijsverteringsproblemen (resorptiestoornis)
  • lactose intolerantie; onvermogen om melksuiker lactose te verteren

Wanneer het drinken beter gaat, kun je langzaam toewerken naar een ritme en meer structuur aanbrengen in de voedingen. Vanaf de gecorrigeerde leeftijd van 4 maanden kun je bijvoeding starten. Als je kind 16 weken te vroeg geboren is, zou je daar dus nog eens 4 maanden bij op moeten tellen. Bij kinderen die te vroeg geboren zijn en die al veel achter de rug hebben, is het positief en langzaam opbouwen van vaste voeding extra belangrijk.

Psychosociale zorg voor kind, ouders en volwassenen

GZ / Klinisch psycholoog

Gezondheidszorgpsycholoog, ook wel  GZ-psycholoog heeft een postdoctorale opleiding gevolgd en is geregistreerd in het *BIG – register. Binnen Het Kleine Helden Huis denkt en kijkt de GZ-psycholoog mee met de behandeling, begeleiding en/of diagnostiek die plaatsvindt. Ook voert de GZ-psycholoog meer complexe diagnostiek uit. Daarnaast is de GZ-psycholoog betrokken bij de interne opleiding van psychologen tot GZ-psycholoog.

*BIG= Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)

Kinderpsycholoog / systeemtherapeut

Kinderen die te vroeg geboren worden of een te laag geboortegewicht hebben bij de geboorte, hebben een verhoogde kans op een achterstand in hun motorische en/of mentale ontwikkeling. Soms zien we ook meer gedragsproblemen bij deze kinderen. Kinderpsychologe kijkt naar de mentale ontwikkeling van het kind en helpt bij eventuele achterstanden in de mentale ontwikkeling en/of andere gedragsproblematiek door samen met ouders en kind hier aandacht aan te besteden. Er wordt altijd systemisch gekeken.

Orthopedagoog

Een orthopedagoog houdt zich bezig met diagnostisch onderzoek en de begeleiding van kinderen/jongeren die in hun ontwikkeling geremd worden. In het Kleine Helden Huis zijn de orthopedagogen gespecialiseerd in de gevolgen van prematuriteit/dysmaturiteit op de ontwikkeling. Met behulp van diagnostisch onderzoek bekijkt de orthopedagoog welke oorzaken gevonden kunnen worden voor de aanwezige problematieken. Daarnaast voorziet een orthopedagoog de begeleiding van de kinderen/jongeren in de vorm van (groeps-)speltherapie of individuele begeleiding. Ook de ouders/verzorgers en eventuele broers/zussen worden meegenomen in dit proces. De orthopedagoog geeft hen advies op maat en begeleid ouders/verzorgers in het toepassen van de adviezen, zodat zij dit kunnen toepassen in het dagelijks leven. Zo zorgt de orthopedagoog ervoor dat het kind de opvoeding krijgt die het beste bij hem of haar aansluit.

Gespecialiseerde gezinscoach

De gezinscoach is er voor het hele gezin. De gezinscoach heeft als belangrijkste taak het gezin alle ondersteuning, zorg en hulp te bieden die nodig is. De gezinscoach ontvangt alle gezinnen voor een intakegesprek. Tijdens dit eerste gesprek kunnen de ouders in alle rust hun eigen verhaal vertellen. Hierna zal de coach, in overleg met de ouders, bepalen welke begeleiding, zorg of hulp nodig is, een behandelplan opstellen en ervoor zorgen dat dit direct uitgevoerd gaat worden. Gedurende het traject heeft de gezinscoach regelmatig overleg met de kinderarts en andere paramedici.

Een autismespecialist houdt zich bezig met de ontwikkeling van kinderen binnen het autisme spectrum. Een autismespecialist is gespecialiseerd in de informatieverwerking binnen de hersenen van iemand met autisme en heeft kennis betreft een passende aanpak. Zij is speltherapeut voor het kind met autisme. Thema’s die besproken wordt zijn inzicht in het brein, structuur aanbrengen, prikkelverwerking, emotieregulatie, vriendschappen aangaan en behouden. Ook biedt de autismespecialist de ouders/omgeving psycho-educatie over autisme en handvatten hoe ouders met lastige vraagstukken of situaties kunnen omgaan. Hierbij kan gedacht worden aan het aanleren van concrete communicatie methodieken, waardoor er weer op een passende manier contact kan worden gemaakt met het kind. Naast behandeling voor ouders en het kind zelf, houdt de autismespecialist nauw contact met andere betrokkenen van het kind, zoals leerkrachten, andere hulpverleners en personen binnen het netwerk.