Wat is dyscalculie?

Dyscalculie is een specifiek leerprobleem, betreffende het zich eigen maken van de rekenvaardigheden. Bij dyscalculie hebben kinderen vaak moeite met getalbegrip, visualiseren van de getallenlijn, rekenbewerkingen uitvoeren en het automatiseren van de rekenstrategieën.

Meld je aan via ons aanmeldformulier en laat in de opmerkingen weten dat je een dyscalculie onderzoek wilt.

Heeft mijn kind dyslexie?

Je kan het herkennen aan de volgende symptomen.
Hij of zij …

  • Heeft problemen met het aanleren van getallen.
  • Haalt cijfers in grote getallen door elkaar.
  • Heeft problemen met kloklezen.
  • Vindt het lastig om rekenfeiten te automatiseren.

Wat bieden wij?

Wij bieden onderzoek en advies, waarbij je een oplossing en resultaat kunt verwachten. Voor dyscalculie bestaat er vergoede zorg, maar daarvoor moet het kind wel aan een flink aantal voorwaarden voldoen om daarvoor in aanmerking te komen. Kinderen met ernstige, enkelvoudige dyscalculie voldoen vaak aan die eisen. Toch zijn er ook kinderen bij wie wel degelijk sprake is van onderliggende dyscalculie, maar zij komen desondanks niet in aanmerking voor vergoede zorg. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die goed kunnen compenseren vanwege hun intelligentie, of kinderen die bijkomende problemen in hun ontwikkeling hebben.

Bij Het Kleine Helden Huis zijn alle kinderen met leerproblematiek echter welkom. Wij bieden gedegen, helder en diepgaand onderzoek, waarbij we nagaan welk type leerprobleem er speelt en hoe daar op school op ingespeeld kan worden. We voeren altijd een intelligentie- en aanvullend didactisch onderzoek uit en komen met handelingsadviezen, die direct in de praktijk toepasbaar zijn.

Hoe ziet een dyscalculie onderzoek eruit?

Dyslexie, dyscalculie en algeheel automatiseringsprobleem onderzoek:
• Intake
• Onderzoek
• Verslag met handelingsadviezen op maat voor school + ouders
• Adviesgesprek ouders
• Contact met school samen met ouders

Wat zijn de kosten?

De prijs voor het onderzoek is €1150,-

Extra opties:
• Schoolobservatie 4 uren – €95,00 per uur
• Psycho educatie ouders en/of kind 3 uren – €95,00 per uur
• Ouder coaching – €95,00 per uur
• Behandeltraject op maat met Remedial Teaching – €50,00 per uur