Wat is dyscalculie?

Heeft je kind moeite met rekenen? Heeft je kind concentratieproblemen? Kan je kind niet goed meekomen in de leerlijn? Kan je kind moeilijk dingen onthouden? Wordt je kind niet begrepen? Zijn er vermoedens van dyslexie, dyscalculie of andere algehele automatiseringsproblemen? Maak jij je als ouder/verzorger zorgen over de ontwikkeling van je kind?

Dyscalculie is een specifiek leerprobleem, betreffende het zich eigen maken van de rekenvaardigheden. Bij dyscalculie hebben kinderen vaak moeite met getalbegrip, visualiseren van de getallenlijn, rekenbewerkingen uitvoeren en het automatiseren van de rekenstrategieën.

Meld je aan via ons aanmeldformulier en laat in de opmerkingen weten dat je een dyscalculie onderzoek wilt.

Heeft mijn kind dyslexie?

Je kan het herkennen aan de volgende symptomen.
Hij of zij …

 • Heeft problemen met het aanleren van getallen.
 • Haalt cijfers in grote getallen door elkaar.
 • Heeft problemen met kloklezen.
 • Vindt het lastig om rekenfeiten te automatiseren.

Wat bieden wij?

We bieden onderzoek en advies, waarbij je een oplossing en resultaat kun verwachten. Voor dyscalculie bestaat er nog altijd geen vergoede zorg. Dit betekent dat alle onderzoeken particulier worden gefinancierd.

Bij Het Kleine Helden Huis zijn alle kinderen met leerproblematiek welkom. Wij bieden gedegen, helder en diepgaand onderzoek, waarbij we nagaan welk type leerprobleem er speelt en hoe daar op school op ingespeeld kan worden. We voeren altijd een intelligentie- en aanvullend didactisch onderzoek uit en komen met handelingsadviezen, die direct in de praktijk toepasbaar zijn.

Hoe ziet een dyscalculie onderzoek eruit?

 • Intakevragenlijst
 • Niveau bepaling
 • Orthodidactisch onderzoek naar rekenen
 • Neuropsychologisch onderzoek naar aandacht, geheugen en automatisering
 • Adviesgesprek ouders
 • Verslag met handelingsadviezen op maat voor school + ouders
 • Contact met school samen met ouders

Wat zijn de kosten?

De prijs voor het onderzoek is €1150,-

Extra opties:

 • Schoolobservatie 4 uren – €95,00 per uur
 • Psycho educatie ouders en/of kind 3 uren – €95,00 per uur
 • Ouder coaching – €95,00 per uur
 • Behandeltraject op maat met Remedial Teaching – €50,00 per uur