Wat is dyslexie?

Heeft je kind moeite met lezen en met spelling? Heeft je kind concentratieproblemen? Kan je kind niet goed meekomen in de leerlijn? Kan je kind moeilijk dingen onthouden? Wordt je kind niet begrepen? Zijn er vermoedens van dyslexie, dyscalculie of andere algehele automatiseringsproblemen? Maak jij je als ouder/verzorger zorgen over de ontwikkeling van je kind?

Dyslexie is een specifieke leerstoornis, waarbij het leren lezen en/of spellen moeizaam verloopt. Kinderen en jongeren met dyslexie hebben problemen met het verwerken van klanken en letters én lezen vaak spellend of radend. Het leestempo is daardoor traag. Ze ervaren daarnaast problemen met het correct schrijven van woorden. Op het leerlingvolgsysteem blijven de resultaten voor technisch (DMT) en contextrijk (AVI) lezen vaak sterk achter, als ook voor wat betreft de spelling.

Meld je aan via ons aanmeldformulier en laat in de opmerkingen weten dat je een dyslexie onderzoek wilt.

Heeft mijn kind dyslexie?

Je kan het herkennen aan de volgende symptomen.
Hij of zij …

 • Vertoont ontwijkend gedrag als hij/zij moet lezen.
 • Moeite met snel lezen.
 • Draait letters of de volgorde van letters om tijdens het lezen.
 • Hakkelt bij lezen van langere woorden.
 • Vindt het lastig om rijtjes, spellingregels en soms ook tafels te onthouden.
 • Heeft soms moeite om op woorden te komen.

Wat bieden wij?

Wij bieden onderzoek en advies, waarbij je een oplossing en resultaat kunt verwachten. Voor dyslexie bestaat er vergoede zorg, maar daarvoor moet het kind wel aan een flink aantal voorwaarden voldoen om daarvoor in aanmerking te komen. Kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie voldoen vaak aan die eisen. Toch zijn er ook kinderen bij wie wel degelijk sprake is van onderliggende dyslexie, maar zij komen desondanks niet in aanmerking voor vergoede zorg. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die goed kunnen compenseren vanwege hun intelligentie, of kinderen die bijkomende problemen in hun ontwikkeling hebben.

Bij Het Kleine Helden Huis zijn alle kinderen met leerproblematiek echter welkom. Wij bieden gedegen, helder en diepgaand onderzoek, waarbij we nagaan welk type leerprobleem er speelt en hoe daar op school op ingespeeld kan worden. We voeren altijd een intelligentie- en aanvullend didactisch onderzoek uit en komen met handelingsadviezen, die direct in de praktijk toepasbaar zijn.

Hoe ziet een dyslexie onderzoek eruit?

 • Intakevragenlijst
 • Niveau bepaling
 • Orthodidactisch onderzoek naar lezen en spellen
 • Neuropsychologisch onderzoek naar aandacht, geheugen en automatisering
 • Adviesgesprek ouders
 • Verslag met handelingsadviezen op maat voor school + ouders
 • Contact met school samen met ouders

Wat zijn de kosten?

De prijs voor het onderzoek is €1150,-

Extra opties:

 • Schoolobservatie 4 uren – €95,00 per uur
 • Psycho educatie ouders en/of kind 3 uren – €95,00 per uur
 • Ouder coaching – €95,00 per uur
 • Behandeltraject op maat met Remedial Teaching – €50,00 per uur