Diagnostiek

Specialistische diagnostiek

Bij Het Kleine Helden Huis doen wij uitgebreide psychodiagnostiek, waarbij wij het kind op meerdere ontwikkelingsdomeinen in kaart brengen. Dankzij ons multidisciplinair samengestelde team kunnen wij een algeheel kindbeeld scheppen. In Het Kleine Helden Huis staat het kind centraal. Onderzoek wordt daarom altijd op maat afgenomen, zodat goed duidelijk wordt waar sterke en zwakkere punten liggen. Het doel is om inzicht te krijgen in het brein en gedrag van het kind, zodat zo sensitief mogelijk kan worden aangesloten bij wat het kind nodig heeft voor een optimale ontwikkeling, zowel thuis als op school.

Vaak worden kinderen bij Het Kleine Helden Huis aangemeld waarbij er veel losse eindjes zijn en al wel versnipperd onderzoek is gedaan, maar een algeheel, integratief kindbeeld ontbreekt. Het Kleine Helden Huis heeft alles onder één dak: de verschillende onderzoeken en de professionals. Het onderzoek, multidisciplinair overleg en de verslaglegging zijn arbeidsintensief. Kwaliteit en zorgvuldigheid staan voorop bij het zo compleet mogelijk in beeld brengen van het betreffende kind.
Het minimum aantal uren voor een compleet specialistisch onderzoek bedraagt 50 uur op basis van een uurtarief van €130,-

Bij Het Kleine Helden Huis doen wij uitgebreide psychodiagnostiek, waarbij wij het kind op meerdere ontwikkelingsdomeinen in kaart brengen:

Bij Het Kleine Helden Huis zijn diverse vormen van diagnostiek mogelijk:

Specialistische behandeling

Van HELP naar HAPPY

In Het Kleine Helden Huis luisteren wij eerst naar jullie verhaal. Daarna kijken wij samen naar wat jullie kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en hoe er rust en stabiliteit in jullie gezin kan komen. Volgens een unieke wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode bieden wij specialistische zorg op maat vanuit onze expertise van prematuriteit, dysmaturiteit of een andere moeilijke medische start.

Wij hebben hiervoor het HELP naar HAPPY traject ontwikkeld. In dit intensieve en kortdurende traject gaan we ervoor zorgen dat de gereedschapskist van de client zo passend mogelijk gevuld wordt met tools voor het hele systeem:

  • kind
  • gezin
  • omgeving

Dit traject duurt gemiddeld 6 maanden.

Welke onderzoeken doen we?

Het Kleine Helden Huis uitgebreid

Algeheel ontwikkelingsonderzoek, waarbij uitgebreid neuropsychologisch onderzoek plaatsvindt. Gekeken wordt naar de volgende gebieden: cognitie (niveau), spraak/taalontwikkeling, sociale cognitie, emotioneel functioneren, executieve functies, aandacht/concentratie, geheugen en leren, motoriek, sensorisch en lichamelijk. Door een compleet beeld te schetsen kan gekeken worden wat het kind van zijn omgeving nodig heeft, zowel thuis als op school. Door middel van dit type onderzoek kan tevens gekeken worden of sprake is van ADHD, autisme of een neurobiologische ontwikkelingsstoornis.

Het Kleine Helden Huis kort (niveaubepaling)

Het deelonderzoek waarbij het intelligentieprofiel in kaart wordt gebracht middels een IQ test. Dit onderzoek wordt gedaan binnen één dag en alleen wanneer het cognitieve niveau gemeten moet worden voor bijvoorbeeld een schooladvies. Mocht er na deze meting verder onderzoek wenselijk zijn, dan ga je naar Het Kleine Helden Huis uitgebreid.

Het Kleine Helden Huis sociaal-emotioneel

Het deelonderzoek waarbij het sociaal-emotionele aspect in kaart wordt gebracht. Hierbij wordt gekeken naar de sociale-emotionele ontwikkeling, prikkelverwerking en emotieregulatie van een kind. Bij dit deelonderzoek kunnen kenmerken van onder andere autisme, ADHD en/of andere vormen van het spectrum naar voren komen.

Het Kleine Helden Huis observatie

Een onderzoeker/observator komt thuis, in de klas of in het kinderdagverblijf kijken naar het gedrag van het kind en interactie met andere kinderen en volwassenen.

Het Kleine Helden Huis gezinsdiagnostiek

Een onderzoek naar de interactiepatronen binnen het gezin.

Dyslexie

Heb je een vermoeden dat je kind dyslexie heeft? In Het Kleine Helden Huis bieden we een dyslexie onderzoek aan voor alle kinderen met leerproblematiek. Wij bieden gedegen, helder en diepgaand onderzoek, waarbij we nagaan welk type leerprobleem er speelt en hoe daar op school op ingespeeld kan worden. We voeren altijd een intelligentie- en aanvullend didactisch onderzoek uit en komen met handelingsadviezen, die direct in de praktijk toepasbaar zijn.

Dyscalculie

Of vindt jouw kind het lastig om getallen aan te leren of worden cijfers door elkaar gehaald? In Het Kleine Helden Huis bieden we ook dyscalculie onderzoek. Wij bieden gedegen, helder en diepgaand onderzoek, waarbij we nagaan welk type leerprobleem er speelt en hoe daar op school op ingespeeld kan worden. We voeren altijd een intelligentie- en aanvullend didactisch onderzoek uit en komen met handelingsadviezen, die direct in de praktijk toepasbaar zijn.

“Wij hebben het traject bij het Kleine Helden Huis beleefd als een
proces van paniek en onbegrip over onze zoon naar begrip, herkenning,
rust en acceptatie”

Quote van ouders