“Ik ben Ik” coaching vanaf 2 jaar

In de Ik ben Ik training kunnen kinderen nog meer ontdekken wie zij zijn en hoe zij functioneren ten opzichte van anderen. Middels spel, beweging en tekenen in een rustige en veilige omgeving wordt de basis gelegd van het ‘mogen zijn wie je bent’. Hierdoor krijg je meer zelfvertrouwen, waardoor je beter voor jezelf kunt opkomen en duidelijker kunt aangeven wat je nodig hebt. Het aangeven en respecteren van grenzen gaat soms niet altijd even soepel, zeker bij stress, als je hoofd te vol wordt. Tijdens de Ik ben Ik training leer je hoe je daar beter mee om kunt gaan, met jezelf en met je omgeving (thuis, opvang, school).

Spel is het belangrijkste onderdeel van deze training, want alle kinderen spelen zodra ze er de mogelijkheid voor hebben, ongeacht etniciteit, leeftijd, sociale status of omgeving. Met spelen leren en ontwikkelen kinderen. Naast motorische vaardigheden worden ook sociale en emotionele vaardigheden ontwikkeld en ontdekt door spel. Spel geeft de mogelijkheid om zonder gezichtsverlies en zonder risico op verkeerde stappen eigen kunnen en grenzen te ontdekken.

Spelen kan alleen. Dan kunnen kinderen bijvoorbeeld hun motorische vaardigheden ontwikkelen of door bijvoorbeeld het naspelen van een bepaalde sociale situatie met poppen, knuffels of auto’s kunnen kinderen inzichten krijgen in sociale verhoudingen, bedoelingen of kunnen ze hun eigen rol in een gebeuren ontdekken. Veel sociale en emotionele ontwikkeling gebeurt echter tijdens gezamenlijk spel. Door gezamenlijk spel kun je spelenderwijs heel goed je eigen plek leren ten opzichte van een ander, inzicht krijgen in de rol van de andere persoon binnen een groep of interactie maar ook vooral effecten van eigen gedrag en gedrag van anderen op ervaren emoties. Hoe meer sociaal spel, hoe bekwamer een kind wordt in zijn sociale en emotionele ontwikkeling.

Door vroeggeboorte kan de sociale ontwikkeling anders verlopen. Al op hele vroege leeftijd hebben prematuren met infusen, prikken, warmte lampen, couveuses, sondevoeding, zuurstof en vele handen te maken gekregen. Dit kan ertoe leiden dat zij later last krijgen van prikkelverwerking, overgevoeligheid voor licht en geluid. Ook de emotieregulatie kan zich anders ontwikkelen waarbij er sprake kan zijn van verschillende vormen van gedragsproblematiek en het aansluiten bij sociale leeftijdsgenoten. Met speltherapie kunnen prematuren vanaf hele jonge leeftijd spelenderwijs al heel veel leren. In de veilige omgeving van kleine groepjes (maximaal 4) of individueel en onder professionele begeleiding worden er verschillende vormen van speltherapie aangeboden.

Hoe
Er worden, zo veel mogelijk op maat, verschillende bouwstenen ingezet in wisselende volgorde, zoals individuele sessies, in kleine groepjes (niet meer dan 3 kinderen), gesprekken met de ouders, video interactie ouder-kind, huisbezoek, observatie op de opvang of op school, psycho- educatie voor de ouders.

Wanneer
Op verwijzing van de kinderarts/neonatoloog, de huisarts of via de gezinscoach.
Zelf aanmelden kan ook op [email protected] of 06-19204242

Tarief
€75,- per uur.

In het kort

Voor wie
Alle prematuren, dysmaturen en kinderen met een moeizame start van 1,5 – 18 jaar, zowel individueel als in groepsverband.

Door wie
Professionals die ook de kennis van prematuriteit, dysmaturiteit en de moeizame start hebben.