Aanbod voor kind

Specialistische diagnostiek

Wanneer kinderen een moeilijke start hebben gehad en de ontwikkeling daardoor wat anders verloopt, kan het zijn dat er bij ouders of betrokkenen op school, behoefte bestaat aan een duidelijker beeld van die ontwikkeling. Wat mag bijvoorbeeld wel/niet van het kind verwacht worden? Hoe kan daar thuis en op school het beste bij aangesloten worden? Bij Het Kleine Helden Huis kan uitgebreide diagnostiek plaatsvinden om antwoord te vinden op de vragen die leven. Door naar de verhalen van ouders te luisteren, goed te observeren en door de inzet van specifiek (test)materiaal kan een ontwikkelingsbeeld geschetst worden. Daaruit volgen praktische adviezen waar ouders, begeleiders en leerkrachten verder mee kunnen.

Specialistische behandeling

Van HELP naar HAPPY

In Het Kleine Helden Huis luisteren wij eerst naar jullie verhaal. Daarna kijken wij samen naar wat jullie kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en hoe er rust en stabiliteit in jullie gezin kan komen. Volgens een unieke wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode bieden wij specialistische zorg op maat vanuit onze expertise van prematuriteit, dysmaturiteit of een andere moeilijke medische start.

Wij hebben hiervoor het HELP naar HAPPY traject ontwikkeld. In dit intensieve en kortdurende traject gaan we ervoor zorgen dat de gereedschapskist van de client zo passend mogelijk gevuld wordt met tools voor het hele systeem:

  • kind
  • gezin
  • omgeving

Dit traject duurt gemiddeld 6 maanden.

Individueel

Babymassage

Babymassage is een fijne manier om intensief contact te krijgen met de baby. Een ontspannen en speciaal moment voor zowel ouder als kind. De tastzin van de baby ligt in de huid. De huid is daardoor in staat  signalen op te vangen en te verwerken. Lichamelijk contact is daarom belangrijk voor de emotionele, lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de baby. Tevens heeft de babymassage een ontspannende werking en kan het de spijsvertering op een positieve manier beïnvloeden. Het verdiept de band tussen ouder en kind en het kan de ouders meer zelfvertrouwen geven, omdat ze de lichaamstaal van hun baby beter gaan begrijpen en intuïtief (meer) gaan aanvoelen wat de behoeftes zijn van hun baby.

Veel baby’s en ouders die in Het Kleine Helden Huis komen hebben al een lange weg bewandeld en daarbij is niet alles gegaan zoals velen hadden gehoopt. Juist voor deze ouders en baby’s kan babymassage een positief effect hebben. Je kan hierbij denken aan baby’s  die een voorkeurshouding hebben, prematuur geboren zijn, onrustig zijn, een syndromale afwijking hebben of andere problematiek hebben waardoor het kind minder goed in zijn vel zit en zich minder goed open kan stellen voor de wereld om hem heen en zich minder goed kan ontwikkelen.  Juist deze baby’s kunnen gebaat zijn bij extra begeleiding, zodat zij zich beter open kunnen stellen voor de wereld om hen heen. Deze baby’s  kunnen  terecht in Het Kleine Helden Huis, waarbij er een nauwe samenwerking is tussen de kinderarts en mogelijk andere disciplines die betrokken zijn bij de behandeling van het kind. Juist de nauwe samenwerking, de korte lijntjes en de ontspannen sfeer die er in Het Kleine Helden Huis heerst zorgt voor een positieve bijdrage. De cursus is  voor iedere baby met een gecorrigeerde leeftijd van 8 weken. Het vindt plaats op de woensdagochtend van 10:00 uur tot 11:00 uur. De groep zal maximaal uit 5 deelnemers bestaan. We starten met een kopje koffie of thee, daarna gaan we de verschillende massagetechnieken aanleren en aansluitend kunnen de baby’s nog even nagenieten van de massage in de tummy tub.

Er zijn geen kosten verbonden aan de babymassage. Gezien de medische achtergrond van jouw kind wordt de babymassage vergoed door de zorgverzekering.

Neem een handdoek mee naar de babymassage.

Dag en tijdstip: woensdagochtend 10:00
Aanmelden: via Nancy van Dekken (0647002844 of [email protected])

Nadat je je hebt aangemeld voor de babymassage, zal er telefonisch contact met je op worden genomen door Nancy van Dekken.

Inschrijfformulier babymassage

Wat is je naam?
Wat is je adres?
Er wordt contact met je opgenomen door de fysiotherapeut om je afspraak te bevestigen.
DD slash MM slash YYYY

Reanimatie baby en kind

Wil je leren wat te doen in een acute situatie van jouw of andersmans kind. Zowel individueel als in groepsvorm kan een reanimatieles op maat geleverd
worden door een professional op dat gebied.

Contactpersoon
Angelique Haringsma
Kinderarts/neonatoloog
[email protected]

Groepen

(individueel en in groepje lotgenoten)

Spelen is belangrijk voor kinderen. Tijdens spel leert een kind heel veel, zonder (prestatie) druk en met plezier. Tijdens het spelen ontwikkelen kinderen zich op het gebied van sociaal samen zijn, op emotioneel gebied als er tijdens spel problemen of gebeurtenissen kunnen worden verwerkt en ze krijgen meer controle over hun eigen motoriek. Spel helpt kinderen om op een andere manier informatie te verwerken waarbij snelheid van de informatieverwerking geen rol speelt en waarbij zij zelf de controle hebben over deze informatieverwerking.

Het gebeurt niet vaak in het dagelijks leven dat kinderen de leiding hebben. Ze worden vaak de hele dag ‘voorgeleefd’: wat ze op welke momenten moeten doen. Dit is heel normaal, want zo functioneert een gezin en zo functioneert school. Maar als een kind soms zelf even de leiding kan krijgen, is dat wel heel goed voor de opbouw van het zelfvertrouwen.

Er zijn kinderen die goed zelfstandig kunnen spelen en er zijn kinderen die dat niet vanuit zichzelf kunnen en moeten worden aangezet tot spel. Zeker op het gebied van symbolisch spel, waarbij meer inzicht verkregen wordt in sociale interacties, handelingen, emoties en gevoelens van anderen of het verwerken van emoties en gevoelens van zichzelf, hebben kinderen nog wel eens hulp nodig. Tijdens spelbegeleiding wordt op al deze onderdelen gelet; zowel de basis van motorische ontwikkeling als het omgaan met anderen, grenzen herkennen en stellen, als ook het verwerken van gevoelens en emoties die anders kunnen blijven hangen in het brein en voor problematiek kunnen zorgen. Door kinderen de leiding te geven tijdens sommige delen van de spelbegeleiding, leren kinderen ook hoe zij controle kunnen houden, hoe zij kunnen overleggen met anderen, hun eigen wensen en grenzen aangeven en dat allemaal in een ontspannen sfeer zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op het gebied van emotieregulatie, interactie vaardigheden en sociaal inzicht.

Brein & Beweging

(in groepje lotgenoten)

Gedurende Brein & Beweging ontwikkelen kinderen motorische vaardigheden op een ludieke en ontspannen manier. Tijdens deze sessies leren kinderen eigen motorische vaardigheden ontwikkelen en grenzen verleggen. Dit kan bijdragen aan zelfvertrouwen. Tijdens het bewegen worden in de hersenen nieuwe neuronenpaden aangelegd of worden aangelegde neuronenpaden verstevigd. Dit is niet alleen goed voor de motorische ontwikkeling, maar kan ook de cognitieve ontwikkeling stimuleren. Door beweging verhoogt de hartslag. Hierdoor wordt er meer bloed rondgepompt in het lichaam en zo wordt ook het brein van meer zuurstof en voeding voorzien. Dit is goed voor de ontwikkeling van het brein. Daarnaast kan beweging helpen om neuronenpaden te verstevigen waarover ook andere informatie kan worden vervoerd. Soms kunnen vaardigheden op een ander vlak, bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden, ‘meeliften’ op neuronenpaden die worden aangelegd voor motoriek. Dit maakt dat ook cognitieve ontwikkeling verbetert door beweging. Op een leuke, ontspannen en gezonde manier werken aan de ontwikkeling van het brein zodat er cognitieve-, sociale- en emotieregulatie vaardigheden kunnen worden opgedaan. Dat is het wat we met de begeleiding Brein&Beweging mogelijk maken.

Creatieve spelbegeleiding

(in groepje lotgenoten)

Gedurende Creatieve Spelbegeleiding leren kinderen op een ontspannen en creatieve manier dat zij niet de enigen zijn bij wie informatieverwerking anders verloopt, bij wie er nog wel eens sprake kan zijn van emotieregulatie problemen en bij wie het zelfbeeld niet altijd overeenkomt met het beeld dat anderen van het kind hebben. Afhankelijk van de leeftijd komen aan leeftijd gerelateerde problemen aan bod. Door op een ‘luchtige’ manier in creatieve vorm uiting te kunnen geven aan deze ontwikkelingsaspecten die van groot belang zijn voor het algemeen functioneren op cognitief, sociaal en emotioneel niveau, leren kinderen vaardigheden aan die noodzakelijk zijn om goed te kunnen functioneren. Ook kan het helpen het risico op de ontwikkeling van verdere comorbiditeiten, die vaak gezien worden bij kinderen met deze problematiek, te voorkomen door een beter zelfbeeld en meer vertrouwen in eigen kunnen. Daarnaast leren kinderen wat de omgeving van ze verwacht of wat zij zelf kunnen verwachten, zodat ze hier beter op voorbereid zijn. Met deze Creatieve Spelbegeleiding leren kinderen dat iets niet helemaal perfect hoeft te zijn om toch goed te zijn. Ze doen succeservaringen op en ontwikkelen een beter zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Creatieve Spelbegeleiding is keihard werken aan al deze vaardigheden in ontspannen sfeer en zonder (prestatie)druk.

Heb je geen PGB en wil je graag deelnemen aan de spelbegeleiding? Neem dan contact op met Patricia of Itske.

Contactpersonen
Patricia Terwiel
Opvoedondersteuner en gespecialiseerde gezinscoach
[email protected]

Itske Heyman
Gespecialiseerde gezinscoach en gedragsdeskundige
[email protected]

TOM-groep

Wanneer we zien dat een kind klaar is voor meer verdieping en uitdaging in de groepjes, dan is er een doorstroom mogelijk naar een TOM-groep.

Bij de TOM-groep draait het om de Theorie Of Mind.  De TOM is het vermogen om je te verplaatsen in gedachten, gevoelens en situaties van anderen. Als je dit goed hebt ontwikkeld, ben je in staat om empathisch te zijn en ben je in staat om rekening te houden met de gevoelens en gedachten van een ander. Dit is van belang in het aangaan van vriendschappen en relaties. In het TOM groepje gaan de kinderen aan de slag met zelfbeeld en vriendschappen, maar ook wordt er gekeken naar emotie regulatie, een vol-hoofd en prikkelverwerking. Via verschillende werkvormen en oefeningen gaan de kinderen hun vaardigheden op dit gebied ontwikkelen. Het TOM-groepje bestaat uit 6 bijeenkomsten. Na deze 6 bijeenkomsten wordt er gekeken of het kind mogelijk behoefte heeft aan herhaling of verdieping. In het TOM2 groepje zal aangesloten worden op de verdiepingsbehoefte van kinderen.

Contactpersonen
Karlijn Wijsman
Autisme specialist en gespecialiseerde gezinscoach
[email protected]

Peutergroep

Voor de kleintjes bij het Het Kleine Helden Huis is er ook een peuter/kleuter groep. Om sociale vaardigheden te ontwikkelen, is het van belang dat een kind sociale interactie heeft met anderen. Dit kan zijn met volwassenen, maar juist ook contact met andere leeftijdsgenoten is van groot belang.
In deze groep wordt er spelenderwijs gewerkt aan verschillende vaardigheden. Deze interactie levert een bijdrage aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, sociale competenties, en motoriek. Onderlinge interactie tussen peuters/kleuters geeft ze de mogelijkheid tot het inzetten van taal op een andere manier dan met volwassenen. Ze krijgen de kans om initiatief te nemen, maar zullen soms ook hun zelf oplossend vermogen moeten inzetten/ontwikkelen.

Contactpersoon
Sanne van Leeuwen
Orthopedagoog
[email protected]

Pubergroep

De pubertijd is een fase waarin het kind zich los gaat maken van de ouders op weg naar volwassenheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.  De hersenen van pubers zijn eigenlijk uit balans. De emotionele hersengebieden worden namelijk extra geprikkeld door de toenamen van hormonen. Echter is het rationele hersengebied nog niet zo sterk ontwikkeld om de emotie altijd onder controle te houden. Dit verklaart dan ook het veel voorkomende ‘’opstandige pubergedrag’’.
De pubertijd is voor een kind een moeilijke periode waarin ze op zoek gaan naar hun eigen identiteit en onafhankelijkheid terwijl ze sterk onder invloed zijn van hormonen. Daarnaast zijn pubers zoekende naar een groep en willen ze graag ergens bij horen en hun plekje vinden in bijvoorbeeld de klas, het gezin, sportvereniging of vriendengroep.
Om hen hier een handje bij te helpen is er een pubergroep, waar ze vooral veel ervaringen met elkaar kunnen delen en even helemaal zichzelf mogen zijn. In de groep gaat het om veiligheid en vertrouwen en plezier maken met elkaar. De groep stemt samen met de betrokken medewerker van het Het Kleine Helden Huis af wat ze willen doen/leren/bespreken, de betrokken specialist zal hierbij passende werkvormen aanbieden om de ontwikkeling van de pubers te stimuleren.

Contactpersoon
Lieke van Wermerskerken 
Psycholoog i.o.t. Systeemtherapeut
[email protected]

Start nieuwe groepjes

Peutergroepje van maximaal 4 kinderen per serie van 6 keer (tussentijds instromen in overleg mogelijk)
Brein&Beweging en Creatieve Spelbegeleiding groepje van maximaal 6 kinderen per serie van 6 keer (tussentijds instromen in overleg tussentijds nodig)
TOM-groepje van maximaal 6 kinderen per serie van 6 keer (tussentijds instromen niet mogelijk)
Pubergroepje van maximaal 6 kinderen per serie van 6 keer (tussentijds instromen in overleg mogelijk)