Schrijf je in voor de oudertrainingen

Wil jij meedoen aan één van onze oudertrainingen? Schrijf je dan snel in.

Aanbod voor ouders

Diagnostiek

Wanneer kinderen een moeilijke start hebben gehad en de ontwikkeling daardoor wat anders verloopt, kan het zijn dat er bij ouders of betrokkenen op school, behoefte bestaat aan een duidelijker beeld van die ontwikkeling. Wat mag bijvoorbeeld wel/niet van het kind verwacht worden? Hoe kan daar thuis en op school het beste bij aangesloten worden? Bij Het Kleine Helden Huis kan uitgebreide diagnostiek plaatsvinden om antwoord te vinden op de vragen die leven. Door naar de verhalen van ouders te luisteren, goed te observeren en door de inzet van specifiek (test)materiaal kan een ontwikkelingsbeeld geschetst worden. Daaruit volgen praktische adviezen waar ouders, begeleiders en leerkrachten verder mee kunnen.

Lees meer over diagnostiek & begeleiding.

Ouders

Psycho-educatie training

De psycho-educatie training is voor de ouders, broertjes en zusjes, familie en sociaal steunend netwerk. De training wordt gegeven door kinderarts-neonataloge/specialistisch verpleegkundige en gezinscoach/psycholoog.

De vroeggeboorte komt altijd onverwachts en is behoorlijk ingrijpend. Veel te vroeg zonder voorbereiding word je moeder of vader en begint de emotionele rollercoaster in het ziekenhuis. De angst en onzekerheid of je kindje het gaat redden. De broertjes of zusjes die opeens uit logeren moeten, omdat de ouders heen en weer rijden naar het ziekenhuis of moeder nog in het ziekenhuis moet herstellen. Oma’s en opa’s of andere familie die ingeschakeld moeten worden om de boel thuis op te vangen. Vriendinnen, vrienden, collega’s en buren die proberen zo goed mogelijk te steunen.

Deze ingrijpende gebeurtenis roept veel vragen op voor iedereen zowel op medisch gebied als psychosociaal gebied en daarom organiseert Het Kleine Helden Huis psycho-educatie trainingen.

Tijdens deze psycho-educatie training komen alle thema’s aan bod zoals:

  • Wat is prematuriteit en wat zijn de eventuele gevolgen (medisch en psychosociaal)
  • Hoe om te gaan (met concrete tools) als je kind prematuur en / of dysmatuur is
  • Waar op te letten bij prematuriteit / dysmaturiteit en de ontwikkeling van je kind
  • De impact van prematuriteit / dysmaturiteit op de moeder en vader (medisch en psychosociaal)
  • De impact van prematuriteit / dysmaturiteit op de familie en sociale omgeving
  • Hoe kun je als familie of sociale omgeving de beste ondersteuning bieden
  • Ruimte voor alle vragen

De trainingen duren 2 uur en op basis van behoefte wordt een prijs op maat gehanteerd, of vergoeding geschiedt middels het PGB. Schrijf je in voor de psycho-educatie training.

Praten met lotgenoten

Ben je een ouder of verzorger van een prematuur/dysmatuur geboren kind of van een kind met een moeilijke medische start? Dan begrijpen wij goed dat je het fijn zou vinden om met andere lotgenoten in gesprek te gaan om ervaringen en soortgelijke problemen te delen. Ook kan je in deze groep meer kennis maken met de expertise van de zorgprofessionals van het Kleine Helden Huis. Daarnaast houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen het huis en alle oudertrainingen en/of opleidingen die we geven in het huis.

Wil je lid worden van de Facebook groep?

Je kan de Facebook groep vinden onder de naam ‘Grote Kleine Helden‘ of klik op onderstaande knop.

Moedergroep

In de moedergroep kan je ervaringen over hoe jullie het ervaren om moeder te zijn van een prematuur/dysmatuur geboren kind of een kind met een moeilijke start uitwisselen met andere moeders. Ook krijg je tijdens deze training theoretische informatie, zoals psycho-educatie over het brein, gedrag, ontwikkeling en hoe dat in de toekomst zal gaan. Schrijf je in voor de moedergroep.

Vaderclub

Tijdens de vaderclub training krijg je theoretische informatie, zoals psycho-educatie over het brein, gedrag, ontwikkeling en hoe dat in de toekomst zal gaan. Ook is er ruimte voor informatie uitwisseling met elkaar over hoe jullie het ervaren om vader te zijn van een prematuur/dysmatuur geboren kind of een kind met een moeilijke start. Schrijf je in voor de vaderclub.

Voeding & Ontwikkeling

Doelgroep 0-4 jaar
Tijdens deze bijeenkomst wordt besproken hoe de eetontwikkeling van jonge kinderen verloopt en hoe je hier als ouder/verzorger bij kan aansluiten. De do’s en don’ts betreft de opvoeding rondom eten, wat heeft een kind in deze leeftijdscategorie daadwerkelijk nodig en tips bij de fase waarin kinderen moelijker gaan eten komen onder andere aan bod. Daarnaast is er ruimte voor inbreng van vragen/onderwerpen.

Doelgroep 5-10 jaar
Naarmate kinderen ouder worden, naar school gaan, vriendjes krijgen etc. zijn er steeds meer dingen van invloed op het eetpatroon. Hoe kan je hiermee omgaan en wat heeft je kind daadwerkelijk in deze leeftijdscategorie nodig? Tijdens deze bijeenkomst is er onder andere aandacht voor de leefstijl en voedingsbehoefte van het schoolkind en hoe je als ouder/verzorger hierop kan inspelen. Inbreng van vragen/onderwerpen zijn welkom zodat deze meegenomen kunnen worden in de presentatie. Schrijf je in voor de Voeding & Ontwikkeling.

Babymassage

Babymassage is een fijne manier om intensief contact te krijgen met de baby. Een ontspannen en speciaal moment voor zowel ouder als kind. De tastzin van de baby ligt in de huid. De huid is daardoor in staat  signalen op te vangen en te verwerken. Lichamelijk contact is daarom belangrijk voor de emotionele, lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de baby. Tevens heeft de babymassage een ontspannende werking en kan het de spijsvertering op een positieve manier beïnvloeden. Het verdiept de band tussen ouder en kind en het kan de ouders meer zelfvertrouwen geven, omdat ze de lichaamstaal van hun baby beter gaan begrijpen en intuïtief (meer) gaan aanvoelen wat de behoeftes zijn van hun baby.

Veel baby’s en ouders die in Het Kleine Helden Huis komen hebben al een lange weg bewandeld en daarbij is niet alles gegaan zoals velen hadden gehoopt. Juist voor deze ouders en baby’s kan babymassage een positief effect hebben. Je kan hierbij denken aan baby’s  die een voorkeurshouding hebben, prematuur geboren zijn, onrustig zijn, een syndromale afwijking hebben of andere problematiek hebben waardoor het kind minder goed in zijn vel zit en zich minder goed open kan stellen voor de wereld om hem heen en zich minder goed kan ontwikkelen.  Juist deze baby’s kunnen gebaat zijn bij extra begeleiding, zodat zij zich beter open kunnen stellen voor de wereld om hen heen. Deze baby’s  kunnen  terecht in Het Kleine Helden Huis, waarbij er een nauwe samenwerking is tussen de kinderarts en mogelijk andere disciplines die betrokken zijn bij de behandeling van het kind. Juist de nauwe samenwerking, de korte lijntjes en de ontspannen sfeer die er in Het Kleine Helden Huis heerst zorgt voor een positieve bijdrage. De cursus is  voor iedere baby met een gecorrigeerde leeftijd van 8 weken. Het vindt plaats op de woensdagochtend van 10:00 uur tot 11:00 uur. De groep zal maximaal uit 5 deelnemers bestaan. We starten met een kopje koffie of thee, daarna gaan we de verschillende massagetechnieken aanleren en aansluitend kunnen de baby’s nog even nagenieten van de massage in de tummy tub.

Er zijn geen kosten verbonden aan de babymassage. Gezien de medische achtergrond van jouw kind wordt de babymassage vergoed door de zorgverzekering.

Neem een handdoek mee naar de babymassage.

Dag en tijdstip: woensdagochtend 10:00
Aanmelden: via Nancy van Dekken (0647002844 of [email protected])

Nadat je je hebt aangemeld voor de babymassage, zal er telefonisch contact met je op worden genomen door Nancy van Dekken.

Inschrijfformulier babymassage

Wat is je naam?
Wat is je adres?
Er wordt contact met je opgenomen door de fysiotherapeut om je afspraak te bevestigen.
DD slash MM slash YYYY
Wanneer wil je starten met de babymassage?
De babymassage bestaat uit een serie van vier weken.

Reanimatie baby en kind

Wil je leren wat te doen in een acute situatie van jouw of andersmans kind. Zowel individueel als in groepsvorm kan een reanimatieles op maat geleverd
worden door een professional op dat gebied.

Contactpersoon
Angelique Haringsma
Kinderarts/neonatoloog
[email protected]

Dyslexie

Heb je een vermoeden dat je kind dyslexie heeft? In Het Kleine Helden Huis bieden we een dyslexie onderzoek aan voor alle kinderen met leerproblematiek. Wij bieden gedegen, helder en diepgaand onderzoek, waarbij we nagaan welk type leerprobleem er speelt en hoe daar op school op ingespeeld kan worden. We voeren altijd een intelligentie- en aanvullend didactisch onderzoek uit en komen met handelingsadviezen, die direct in de praktijk toepasbaar zijn.

Dyscalculie

Of vindt jouw kind het lastig om getallen aan te leren of worden cijfers door elkaar gehaald? In Het Kleine Helden Huis bieden we ook dyscalculie onderzoek. Wij bieden gedegen, helder en diepgaand onderzoek, waarbij we nagaan welk type leerprobleem er speelt en hoe daar op school op ingespeeld kan worden. We voeren altijd een intelligentie- en aanvullend didactisch onderzoek uit en komen met handelingsadviezen, die direct in de praktijk toepasbaar zijn.

EHBO en reanimatie cursus

Wil je leren wat te doen in een acute situatie van jouw of andersmans kind?
De reanimatieles wordt in het Kleine Helden Huis gegeven door een professional op dat gebied.