Aanbod voor ouders

Volwassen behandeling

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie wordt ingezet om denkbeelden en bepaald gedrag te veranderen. CGT is een vorm van psychotherapie. Tijdens deze behandeling krijg je zicht op je denkpatronen. Samen met de therapeut onderzoek hoe je gedachten samenhangen met je gevoelens en gedrag. Daarna leer je hoe je gedachten die ongewenste gevoelens geven om kunt buigen naar gedachten die wél gewenste gevoelens met zich meebrengen.

EMDR therapie

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR therapie is ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Of problemen zoals angststoornissen en chronische pijn te behandelen. EMDR therapie is een behandelvorm waarbij u de herinnering aan een trauma vertelt en tegelijkertijd door uw therapeut wordt afgeleid met afleidende stimulansen. Dit zijn meestal handbewegingen, waardoor de ogen van links naar rechts geleid worden. Dit kunnen ook geluiden zijn, die links en rechts worden aangeboden via een koptelefoon. Deze therapie kan zowel bij volwassenen als bij kinderen en adolescenten worden toegepast.

Schematherapie

Bij schematherapie leer je bestaande patronen en valkuilen te herkennen. Je krijgt inzicht in je emotionele behoeftes en gevoelens. De therapie is gericht op het aanpakken van schema’s die niet werken. Deze schema’s in de psychologie zijn jouw opvattingen, emoties en houdingen over jezelf, anderen en de wereld om je heen. Het doel is om ingesleten patronen te doorbreken.

Psycho-educatie training

De psycho-educatie training is voor de ouders, broertjes en zusjes, familie en sociaal steunend netwerk. De training wordt gegeven door kinderarts-neonataloge/specialistisch verpleegkundige en gezinscoach/psycholoog.

De vroeggeboorte komt altijd onverwachts en is behoorlijk ingrijpend. Veel te vroeg zonder voorbereiding word je moeder of vader en begint de emotionele rollercoaster in het ziekenhuis. De angst en onzekerheid of je kindje het gaat redden. De broertjes of zusjes die opeens uit logeren moeten, omdat de ouders heen en weer rijden naar het ziekenhuis of moeder nog in het ziekenhuis moet herstellen. Oma’s en opa’s of andere familie die ingeschakeld moeten worden om de boel thuis op te vangen. Vriendinnen, vrienden, collega’s en buren die proberen zo goed mogelijk te steunen.

Deze ingrijpende gebeurtenis roept veel vragen op voor iedereen zowel op medisch gebied als psychosociaal gebied en daarom organiseert Het Kleine Helden Huis psycho-educatie trainingen.

Tijdens deze psycho-educatie training komen alle thema’s aan bod zoals:

  • Wat is prematuriteit en wat zijn de eventuele gevolgen (medisch en psychosociaal)
  • Hoe om te gaan (met concrete tools) als je kind prematuur en / of dysmatuur is
  • Waar op te letten bij prematuriteit / dysmaturiteit en de ontwikkeling van je kind
  • De impact van prematuriteit / dysmaturiteit op de moeder en vader (medisch en psychosociaal)
  • De impact van prematuriteit / dysmaturiteit op de familie en sociale omgeving
  • Hoe kun je als familie of sociale omgeving de beste ondersteuning bieden
  • Ruimte voor alle vragen

Moedergroep

In de moedergroep kan je ervaringen over hoe jullie het ervaren om moeder te zijn van een prematuur/dysmatuur geboren kind of een kind met een moeilijke start uitwisselen met andere moeders. Ook krijg je tijdens deze training theoretische informatie, zoals psycho-educatie over het brein, gedrag, ontwikkeling en hoe dat in de toekomst zal gaan. De moedergroep is een onderdeel van ons behandeltraject.

Vadergroep

Tijdens de vadergroep training krijg je theoretische informatie, zoals psycho-educatie over het brein, gedrag, ontwikkeling en hoe dat in de toekomst zal gaan. Ook is er ruimte voor informatie uitwisseling met elkaar over hoe jullie het ervaren om vader te zijn van een prematuur/dysmatuur geboren kind of een kind met een moeilijke start. De  vadergroep is een onderdeel van ons behandeltraject.

Community

Ben je een ouder of verzorger van een prematuur/dysmatuur geboren kind of van een kind met een moeilijke medische start? Dan begrijpen wij goed dat je het fijn zou vinden om met andere lotgenoten in gesprek te gaan om ervaringen en soortgelijke problemen te delen. Ook kan je in deze groep meer kennis maken met de expertise van de zorgprofessionals van het Kleine Helden Huis. Daarnaast houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen het huis en alle oudertrainingen en/of opleidingen die we geven in het huis.

Wil je lid worden van de Facebook groep?

Je kan de Facebook groep vinden onder de naam ‘Grote Kleine Helden‘ of klik op onderstaande knop.

Voeding & Ontwikkeling

Doelgroep 0-4 jaar
Tijdens deze bijeenkomst wordt besproken hoe de eetontwikkeling van jonge kinderen verloopt en hoe je hier als ouder/verzorger bij kan aansluiten. De do’s en don’ts betreft de opvoeding rondom eten, wat heeft een kind in deze leeftijdscategorie daadwerkelijk nodig en tips bij de fase waarin kinderen moelijker gaan eten komen onder andere aan bod. Daarnaast is er ruimte voor inbreng van vragen/onderwerpen.

Doelgroep 5-10 jaar
Naarmate kinderen ouder worden, naar school gaan, vriendjes krijgen etc. zijn er steeds meer dingen van invloed op het eetpatroon. Hoe kan je hiermee omgaan en wat heeft je kind daadwerkelijk in deze leeftijdscategorie nodig? Tijdens deze bijeenkomst is er onder andere aandacht voor de leefstijl en voedingsbehoefte van het schoolkind en hoe je als ouder/verzorger hierop kan inspelen. Inbreng van vragen/onderwerpen zijn welkom zodat deze meegenomen kunnen worden in de presentatie. Schrijf je in voor de Voeding & Ontwikkeling.