Aanbod voor zorgprofessionals

Kennis- en opleidingscentrum

HOME opleiding

Workshops

Kennis- en opleidingscentrum

Het Kleine Helden Huis is een kennis- en opleidingscentrum. Het kennis- en opleidingscentrum is opgezet door en voor professionals in de zorg. Onze geaccrediteerde opleidingen en workshops zijn zo ingericht dat alle zorgprofessionals die te maken hebben met prematuriteit, dysmaturiteit of kinderen met een andere moeilijke medische start de kennis kunnen vergaren die zij nodig hebben. Deze opleidingen kunnen ook gevolgd worden als nascholing voor jouw vakgebied. In Het Kleine Helden Huis is er inmiddels een uitgebreid team van kleine-helden-specialisten. Wij willen graag onze expertise met jou delen.

HOME opleiding

Vanaf juni 2022 is het mogelijk om bij Het Kleine Helden Huis een opleiding te volgen. Met Het Kleine Helden Huis expertise, ervaring en wetenschappelijke onderbouwing vanuit neurobiologische visie is de basisopleiding ontwikkeld: Hechting, Ouderschap en MEntaliseren (HOME). In Het Kleine Helden Huis is specialistische kennis ontwikkeld door vakkennis, wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring. Het is onze missie om deze kennis te delen met alle zorgprofessionals. Vanuit deze missie is onze HOME basisopleiding ontstaan, waarin je leert denken en handelen vanuit een neurobiologische visie met een disciplinair team. Zodat alle zorgprofessionals deze gezinnen succesvol kunnen begeleiden. Tijdens de HOME basisopleiding waarin je wordt opgeleid als Helden Huis specialist. Onderwerpen als hechting, breinontwikkeling, stress, rouwverwerking en de ouder-kindrelatie worden besproken.

Je kan de HOME opleiding ook volgen met behulp van het STAP-budget. Lees op deze pagina meer over hoe het STAP-budget werkt. Als je vragen hebt, mag je ons altijd mailen op [email protected]

HOME opleiding

Wil je meer weten over de HOME opleiding?

Workshops

Als kennis- en opleidingscentrum geven wij workshops aan docenten van het regulier-, speciaal- en middelbaar onderwijs om hen meer kennis te laten maken met prematuriteit, dysmaturiteit en kinderen met een moeilijke medische start. Met de juiste kennis, tips en tools kunnen deze kinderen vaak op regulier onderwijs blijven en kunnen we het voor de docenten makkelijker maken om deze kinderen passend onderwijs te bieden. In een 2,5 uur durende interactieve sessie geven wij uitleg over de hersenontwikkeling van een kind die prematuur, dysmatuur geboren is of een moeilijke start heeft gehad en over de gedragsgevolgen daarvan op latere leeftijd.

Workshops

Heb je interesse in een workshop?