Ontwikkeling van prematuur en dysmatuur geboren kinderen

Wil je weten hoe prematuur en dysmatuur geboren kinderen zich ontwikkelen, welke hulpmiddelen er zijn om hun ontwikkeling optimaal te laten verlopen en hoe je die inzet? Meld je dan aan voor de opleiding Ontwikkeling van prematuur en dysmatuur geboren kinderen.

Je leert:

 • (niet)sensitief gedrag van ouders/verzorgers naar hun kind herkennen en beoordelen
 • overdragen aan ouders hoe zij sensitief tegemoetkomen aan de signalen en behoeften van hun kind
 • risicofactoren herkennen bij zowel kinderen met een moeilijke start als hun ouders en hierop anticiperen
 • probleemanalyse toepassen op ouder-kindinteractie en ouder-kindproblematiek
 • hoe je deze problematiek kunt aanpakken, ondersteunen en begeleiden
 • hoe de behandeling tot een betere cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van het kind kan leiden
 • welke invloed stress heeft op interacties en daarmee op alle vlakken van de kindontwikkeling

Opzet

De opleiding Ontwikkeling van prematuur en dysmatuur geboren kinderen wordt gegeven door docenten die werkzaam zijn in Het Kleine Helden Huis en heeft zowel een theoretische als praktische component. De theorie bestaat uit twee online lectures van zes uur die je op ieder moment kunt volgen. Je volgt altijd eerst de theorielessen voordat je naar het praktijkgedeelte gaat. Heb je vragen over de stof uit de theorielessen? Dan kun je die tijdens de praktijkdag aan de docenten stellen.

De praktijkdag vindt plaats op locatie. Tijdens deze bijeenkomst komen interessante casussen aan bod, waarbij je aan de hand van filmmateriaal oefent met voorbeelden uit de praktijk. Verder maak je opdrachten waarbij je de stof uit de opleiding toepast tijdens je werkzaamheden. De docent geeft je hier ook feedback op. Handig: je kunt op elk moment starten met de opleiding.

Duur 3 maanden
Studiebelasting 36 uur
Modules 5
Theorie 2 lessen van 6 uur
Praktijk 1 les van 6 uur

Onderwerpen

 • Ouderschap van preconceptie tot en met de puberteit, zwangerschap, vroeggeboorte, risicofactoren bij zowel ouder als kind, opvoedstress, effect van negatieve invloeden en positieve steun vanuit de omgeving op de mentale gezondheid van ouders, de ontwikkeling van het kind en de ouder-kindinteractie.
 • Fysieke en mentale gezondheid van de moeder tijdens en na de zwangerschap, met nadruk op specifieke zwangerschapsgerelateerde problematiek als post-partumdepressie, HELLP-syndroom en pre-eclampsie. Adequaat herkennen en behandelen van signalen.
 • Aspecten rondom prematuriteit en dysmaturiteit bij opname in het ziekenhuis, mogelijke problematiek, behandelaspecten en het verminderen van negatieve invloeden, de effecten van medicatie, mentale gezondheid en stress op de ontwikkeling en het welzijn van ouder en kind.
 • Kindontwikkeling na een moeilijke start: huilbabies, eetproblematiek, angst, overprikkeling en hechtingsproblematiek.
 • Kindontwikkeling algemeen: breinontwikkeling, hechting en het belang daarvan op neurobiologie en neurofysiologie, emotieregulatie, ontwikkeling van spraak en motoriek, gevolgen van te vroege stimulatie, effecten van voorkeurshoudingen en het voorkomen hiervan.

Leerdoelen

Na afronding van de opleiding ben je in staat om een specialistische bijdrage te leveren aan de screening, diagnostiek, begeleiding en behandeling van prematuur en dysmatuur geboren kinderen en andere kinderen met een moeilijke start. Je bent gespecialiseerd in ouder-kindproblematiek en specifiek in problematiek rondom een aspecifieke start van het leven bij zowel ouder als kind. Je kunt problemen met betrekking tot sensitiviteit in ouder-kindinteracties diagnosticeren en hierin interveniëren. Je hebt een gedegen kennis opgedaan van de theoretische achtergronden van de cognitieve, sociale, emotionele en motorische ontwikkeling van kinderen, waarbij de breinontwikkeling een belangrijke rol speelt. Deze kennis weet je bovendien te vertalen naar een behandeling.

Achtergrond

We hebben deze opleiding ontwikkeld om:

 • zorgprofessionals een zo goed mogelijk beeld te geven van de ontwikkeling van prematuur en dysmatuur geboren kinderen
 • onze kennis te delen over hulpmiddelen die de ontwikkeling van deze kinderen optimaal ondersteunen

De medische grens waarop een kind levensvatbaar ter wereld kan worden gebracht wordt steeds verder opgerekt. Hierdoor neemt het belang toe om ook op psychisch gebied meer kennis te genereren over de ontwikkeling van deze kinderen. Zodat we mogelijke valkuilen herkennen en de behoeften van deze kinderen opmerken om zo hun ontwikkeling optimaal te ondersteunen.

Hoe een kind zich ontwikkelt is afhankelijk van meerdere factoren en de omgeving speelt hierbij een belangrijke rol. Veranderingen in de omgeving kunnen de voorwaarden voor een optimale ontwikkeling positief beïnvloeden, met een betere uitkomst van de kindontwikkeling als gevolg.

Die ontwikkeling beslaat meerdere facetten: emotioneel, sociaal, cognitief en motorisch. Meestal lopen deze facetten gelijk op, maar onder bepaalde omstandigheden kunnen er discrepanties ontstaan tussen de verschillende ontwikkelingsniveaus. Dit is onder meer het geval bij ontwikkelingsstoornissen en premature of dysmature geboorte.

Bij deze kinderen, of kinderen waarbij andere problematiek speelt die leidt tot een moeilijke start, kan de omgeving een extra risicofactor vormen. Niet alleen vanwege een hogere mate van stress bij het kind, maar juist ook bij de ouders. Ook op latere leeftijd kan dit nog doorwerken in de ouder-kindinteractie, wat ongewild de ontwikkeling van het kind negatief kan beïnvloeden.

Binnen Het Kleine Helden Huis richten we ons op alle facetten van de ontwikkeling. Hierbij is ons uitgangspunt dat een sensitieve omgeving noodzakelijk is voor een optimale ontwikkeling van kinderen die prematuur of dysmatuur zijn geboren of die een ontwikkelingsprobleem hebben. We stimuleren hun ontwikkeling daarom via psycho-educatie van ouders en zorgverleners.