Ons aanbod

Ben je benieuwd naar wat Het Kleine Helden Huis voor jou kan betekenen?

Tarieven en vergoedingen

Ook als volwassene ben je van harte welkom in Het Kleine Helden Huis voor psychologische begeleiding.

Dit gaat niet via een PGB maar via de zorgverzekeraar.

Hoe werkt het bij ons?

Wij hebben nog geen contract met de zorgverzekeraars dus zij vergoeden het tarief voor niet gecontracteerde zorg. Dit is ook het tarief wat wij in rekening brengen dus jullie betalen niet meer dan het bedrag wat de zorgverzekeraar aan ons betaalt. We hebben altijd wel een verwijzing nodig van de huisarts. Soms wil een verzekering van te voren een machtiging aangevraagd hebben. Dus check het bij de verzekeraar.

Alleen kunnen wij niet bij alle verzekeraars direct declareren. Je ontvangt na jouw consult een nota via de mail, die je kunt indienen.

Je kunt jezelf aanmelden via [email protected], ons team neemt contact met je op wat dan de mogelijkheden en stappen zijn.

We hebben een betaalovereenkomst met onderstaande verzekeraars:

 • DSW; kan met cessieovereenkomst
 • VGZ
 • Achmea

Mocht je een ziektekostenverzekering hebben waarbij we niet zelf voor je kunnen declareren,  dan dien je de nota bij de ziektekostenverzekering in. Wat je teruggestort krijgt stort je bij ons op de rekening. Wel moet je zelf je eigen risico betalen zoals overal. Dus dat bedrag betaal je altijd zelf. Mocht de ziektekostenverzekering de eigen bijdrage met onze nota verrekenen omdat je daar nog niet doorheen bent tel je dat bedrag ook erbij op. Bij vragen stuur een mail naar de [email protected]. Je betaalt dus nooit meer dan je eigen risico! 

Het voordeel is bij ons dat er geen wachtlijst is en aanwezigheid van specialistische multidisciplinaire kennis.

Wij voldoen volledig aan de kwaliteitsvereisten zoals de ISO 9001 en het kwaliteitsstatuut. Daarnaast is ons team WO/WO+ opgeleid en beschikken zij over eigen BIG registraties.

Afmelding binnen 24 uur dat je de afspraak hebt:

Mocht je een afspraak bij ons hebben en je zegt hem af terwijl je binnen 24 uur dat je de afspraak hebt afbelt moeten wij helaas 85 euro in rekening brengen bij jou persoonlijk (dus niet aan de zorgverzekeraar).

 Stappenplan

1. Aanmelding via zorgverlener of zelf via website www.hetkleineheldenhuis.nl 
2. Overleg vooraf met je eigen zorgverzekeraar of er een machtiging nodig is
3.Vraag verwijzing huisarts
4. Realiseer je dat je altijd en overal je eigen risico moet betalen, de verzekeraar verwerkt dit met de verzekeringnemer
5. En dat je niet meer betaalt dan je eigen risico
6 Na het consult ontvang je een  nota die je kunt indienen bij de zorgverzekeraar

Ondertussen zijn we druk bezig met contracten aanvragen en proberen we het voor iedereen zo snel mogelijk makkelijker te maken.

Tarieven en vergoedingen

Tarieven jeugdzorg voor kinderen tot en met 18 jaar en hun ouders:

 1. Specialistische multidisciplinaire behandeling  105 euro per uur
 • Individuele behandeling kind
 • Groepsbehandeling kind (lotgenoten contact)
 • Opvoedondersteuning ouders
 • Psycho educatie ouders
 • Groepsbehandeling ouders voor opvoedondersteuning en psycho educatie (lotgenoten contact)
 1. Specialistische multidisciplinaire diagnostiek 126,00 euro per uur

(dit is altijd maatwerk voor meer informatie kan je offerte opvragen bij Itske Heyman met gegevens)

Vergoedingen voor jeugdzorg

Psychosociale zorg voor kinderen tot en met 18 jaar via de jeugdwet:

 • Via wijkteam
  1. Het Kleine Helden Huis heeft contract met gemeente: zorg in natura
  2. Gemeente geeft maatwerkvoorziening af voor Het Kleine Helden Huis: zorg in natura
  3. Het Kleine Helden Huis heeft geen contract met de gemeente dan kunnen ouders PGB aanvragen op basis van de jeugdwet.

Medische kindergeneeskundige zorg tot en met 18 jaar via zorgverzekeraar

 

 

Vergoedingen volwassen zorg

Medische volwassen zorg via de zorgverzekeraar:

 • Psychologische zorg voor volwassenen
  • Kost altijd je eigen risico en daarna volledige vergoeding volgens de niet-gecontracteerde tarieven
  • Bij niet-gecontracteerde zorg met een directe betaalovereenkomst met de zorgverzekeraar is altijd toestemming nodig van de cliënt

Bij annulering van de afspraak binnen 24 uur wordt er 50,00 euro in rekening gebracht.

Kinderdiëtetiek

 • Diëtiste volgens de gecontracteerde tarieven, geen eigen risico

 

Financiëring volwassen zorg

 • Medische zorg wordt vergoed door de zorgverzekering.
 • Paramedische zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar met verwijzing van huisarts/CJG/kinderarts.
 • Psychosociale zorgbegeleiding wordt aangeboden voor een uurtarief van €105,00.
 • Psychodiagnostiek wordt aangeboden voor een uurtarief van €126,-.

De PGB-wijzer

In de PGB-wijzer zie je stap voor stap wat je moet doen en kan verwachten bij het aanvragen van een PGB.

Voor vragen kunt u contact opnemen met;

Itske Heyman; [email protected]

Hiltje Keuchenius; [email protected]

Angelique Haringsma; [email protected]

Wachttijden

Wij voldoen volledig aan de kwaliteitsvereisten zoals de ISO 9001 en het kwaliteitsstatuut. Daarnaast is ons team HBO/WO/WO+ opgeleid en beschikken zij over eigen BIG/SKJ/NIVO/NIP registraties.

Wachttijden

De wachttijden zijn onderhevig aan vele factoren en zijn daardoor wisselend van aard. Dit is de reden dat er geen exacte wachttijden aangegeven kunnen worden.

In grote lijnen zijn onderstaand de huidige wachttijden:

Binnen 2 weken na aanmelding telefonisch contact door instroom coördinator voor triage en inplannen intake
Na telefonisch contact binnen 4 weken intake gepland 
Na intake start begeleiding binnen 4 weken
Na intake start diagnostiek binnen 4 maanden

Geen wachttijden

 • Specialistische multidisciplinaire behandeling jeugdzorg
 • Specialistische behandeling volwassenen

Klachtenprocedure

Als je ontevreden bent over Het Kleine Helden Huis of over één van haar medewerkers hebben wij een klachtenprocedure. Je kan daarbij, via de klachten-knop, contact met ons opnemen. Dan zullen wij per direct een afspraak met je inplannen om jouw onvrede te bespreken en met een oplossing hiervoor te komen.