Alles onder één dak

Binnen Het Kleine Helden Huis worden uw zorgvragen, welke ontstaan tussen ouders met hun prematuur en / of dysmatuur geboren kind, als ook bij opgroeiende kinderen tot de leeftijd van 18 jaar, beantwoordt vanuit een breed aanbod van zorg op maat. Alle controle afspraken met de kinderarts/neonatoloog vinden plaats binnen Het Kleine Helden Huis in combinatie met psychosociale zorg voor het hele gezin. Hieronder kunt u meer te weten komen over welke specialisaties Het Kleine Helden Huis te bieden heeft en met welke specialisten wij werken. 

Kinderarts / Neonatoloog

Een kinderarts houdt zich bezig met de zorg voor alle kinderen tot de leeftijd van 18 jaar. Een neonatoloog is gespecialiseerd in pasgeborenen, dus ook te vroeg geboren kinderen.
In Het Kleine Helden Huis houden ook verpleegkundig specialisten spreekuur; dit zijn verpleegkundigen neonatologie die zich verder hebben gespecialiseerd waardoor zij de rechterhand zijn van de kinderarts.

Kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het bewegen van kinderen van 0-18 jaar. Bij kinderfysiotherapie wordt de motoriek geobserveerd, de variatie van de bewegingen bekeken en worden testen uitgevoerd die de spierspanning meten. De kinderfysiotherapeut legt uit hoe je je kind kunt helpen om de juiste spieren bij bewegingen aan te spannen en te gebruiken, welke houdingen bij welke leeftijd passen en hoe je de motorische ontwikkeling kunt bevorderen zonder je kind te overvragen. Denk aan advies over optillen, verschonen, draaien, dragen, voeden, laten boeren en neerleggen. De kinderfysiotherapeut biedt ook ondersteuning bij de ontwikkeling van de fijne en/of grove motoriek op latere leeftijd.

Ergotherapeut

Kinderergotherapie is gericht op kinderen die moeite hebben met het uitvoeren van praktische handelingen, de motoriek of de verwerking van zintuigelijke prikkels, wat kan leiden tot frustratie of onzekerheid. Bij prematuren wordt gekeken hoe zij reageren op geluiden, voedsel en de eigen bewegingen. Prematuur geboren kinderen kunnen sterkerof juist zwakker reageren op informatie uit de wereld om hen heen en prikkels van het eigen lichaam. Hierdoor kunnen zij sneller schrikken of spugen als reactie. Moeite met de verwerking van informatie kan zich uiten in veel huilen, slecht slapen, weigeren van voedsel, overstrekken. Op latere leeftijd kunnen problemen ontstaan met zindelijkheid, gedrag, motoriek, spraak of concentratie. Een ergotherapeut maakt een plan om hier verandering in te brengen en de ouders daarmee bij te staan te ontdekken waar het kind moeite mee heeft en hoe dit op te lossen. 

Logopedist

Logopedie is zorg die zich richt op problemen met de stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Te vroeg geboren kinderen hebben moeite met drinken door de onrijpe zuig-slik-reflex. Daarbij kunnen de pittige borstvoedingstechniek en een eventueel verkort tongriempje het drinken nog verder bemoeilijken. Bij dit soort problemen of bij spugen, verslikken of reflux, observeert de logopedist het kind tijdens de voedmomenten en geeft vervolgens advies over de manier van aanbieden van de voeding. In een later stadium kan de logopedist ondersteuning bieden bij onder andere spraakproblemen.

Kinderpsycholoog

Kinderen die te vroeg geboren worden of een te laag geboortegewicht hebben bij de geboorte, hebben een verhoogde kans op een achterstand in hun motorische en/of mentale ontwikkeling. Soms zien we ook meer gedragsproblemen bij deze kinderen. Landelijk is afgesproken om deze kinderen in hun lichamelijke, mentale en motorische ontwikkeling gedurende hun eerste levensjaren goed te volgen middels follow-up onderzoek. Eventuele problemen kunnen op die manier vroeg gesignaleerd worden, zodat er tijdig passende hulp ingezet kan worden.

GZ psycholoog

Gezondheidszorgpsycholoog, ook wel gz-psycholoog, is sinds 1998 in Nederland een wettelijk beschermde titel; deze mag alleen gevoerd worden door iemand die geregistreerd is in het *BIG – register. Dit betekent dat niet iedere psycholoog werkzaam in de gezondheidszorg een “gz-psycholoog” is. Een psycholoog helpt jou op het moment dat je er zelf niet meer uitkomt, waarbij jij en jouw innerlijk het onderwerp is. De GZ-psycholoog helpt jou te werken aan een beter zelfinzicht en de verwerking van gebeurtenissen.

*BIG= Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR therapie is ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Of problemen zoals angststoornissen en chronische pijn te behandelen. EMDR therapie is een behandelvorm waarbij u de herinnering aan een trauma vertelt en tegelijkertijd door uw therapeut wordt afgeleid met afleidende stimulansen. Dit zijn meestal handbewegingen, waardoor de ogen van links naar rechts geleid worden. Dit kunnen ook geluiden zijn, die links en rechts worden aangeboden via een koptelefoon. Deze therapie kan zowel bij volwassenen als bij kinderen en adolescenten worden toegepast.

 

Gezinscoach

De gezinscoach is er voor het hele gezin. De gezinscoach heeft als belangrijkste taak het gezin alle ondersteuning, zorg en hulp te bieden die nodig is. De gezinscoach ontvangt alle gezinnen voor een intakegesprek. Tijdens dit eerste gesprek kunnen de ouders in alle rust hun eigen verhaal vertellen. Hierna zal de coach, in overleg met de ouders, bepalen welke begeleiding, zorg of hulp nodig is, een behandelplan opstellen en ervoor zorgen dat dit direct uitgevoerd gaat worden. Gedurende het traject heeft de gezinscoach regelmatig overleg met de kinderarts en andere paramedici.

 

Diëtist

Een diëtist is een voedingsdeskundige en weet alles over wat voeding met je lichaam doet. Een diëtist informeert, adviseert en begeleidt mensen op het gebied van voeding. Dieetvoeding voor baby’s wordt uit medische noodzaak voor je kindje voorgeschreven door de arts of diëtist. Het is belangrijk voor je baby om de juiste voedingsstoffen en voldoende kilocalorieën binnen te krijgen voor een optimale groei en ontwikkeling. De meest voorkomende redenen zijn:

  • koemelkallergie
  • te vroeg geboren (prematuur) of te klein geboren (dysmatuur)
  • hevig spugen (reflux)
  • ernstige spijsverteringsproblemen (resorptiestoornis)
  • lactose intolerantie; onvermogen om melksuiker lactose te verteren

Wanneer het drinken beter gaat, kun je langzaam toewerken naar een ritme en meer structuur aanbrengen in de voedingen. Vanaf de gecorrigeerde leeftijd van 4 maanden kun je bijvoeding starten. Als je kind 16 weken te vroeg geboren is, zou je daar dus nog eens 4 maanden bij op moeten tellen. Bij kinderen die te vroeg geboren zijn en die al veel achter de rug hebben, is het positief en langzaam opbouwen van vaste voeding extra belangrijk.