Onderzoek en ontwikkeling

Heel belangrijk aan de werkwijze van Het Kleine Helden Huis is dat onze behandelmethodes wetenschappelijk onderbouwd zijn. Waar behandelmethodes wel een theoretische onderbouwing hebben, maar nog niet zijn onderzocht op effectiviteit, voeren we dat onderzoek zelf uit. De bevindingen gebruiken we om onze methodes verder te verbeteren en nieuwe behandelingen te ontwikkelen.

Onze visie op behandelen

Het uitgangspunt van de behandelmethodes in Het Kleine Helden Huis is dat we niet uitsluitend symptomen behandelen, maar kijken naar de oorzaakvelden die daaraan ten grondslag liggen. We doen niet een interventie voor een specifiek probleem, bijvoorbeeld met poepen en plassen, slapen of eten. In plaats daarvan leggen we ouders uit hoe problemen ontstaan en geven we ze tools om ermee om te gaan. Dit helpt verdere problemen voorkomen, waardoor er geen contact met de GGZ of aanverwante instellingen nodig is, en geeft ouders vertrouwen in hun eigen kunnen. Uiteraard in de wetenschap dat ze altijd bij ons kunnen aankloppen.

Van praktijk naar wetenschappelijke onderbouwing

Van verschillende behandelingen blijkt in de praktijk dat ze werken, maar is de effectiviteit nog niet wetenschappelijk aangetoond. Daarvoor voeren we momenteel twee verschillende onderzoeken uit. Het is onze bedoeling dat het onderzoek uitmondt in wetenschappelijke publicaties. Wanneer de onderzoeken zijn afgerond en we de resultaten kunnen delen, zullen we dat op deze pagina bekendmaken.

Onderzoek: regio’s vergelijken

In het eerste onderzoek vergelijken we gezinnen met kinderen die prematuur of dysmatuur zijn geboren. Om precies te zijn: we vergelijken gezinnen uit de regio van Het Kleine Helden Huis (Rotterdam) met regio’s zonder specifieke instellingen voor de opvang van ouders en premature kinderen (Den Haag en Utrecht). Zo brengen we in kaart hoe de resultaten van enerzijds de aanpak van Het Kleine Helden Huis en anderzijds ‘care as usual’ zich tot elkaar verhouden.

Onderzoek: voor en na

In het tweede onderzoek vergelijken we gezinnen voor en na de behandeling bij Het Kleine Helden Huis. Voor alle gezinnen gebruiken we dezelfde voormeting en dezelfde nameting en observeren we de ouder-kindinteractie. Daarbij kijken we naar het gehele systeem. Dus niet alleen naar het kind, maar naar het kind, het gezin, de school en de directe omgeving. En ongeacht of de behandeling gericht was op het kind, de ouders, of beide. (Sowieso krijgen ouders in alle gevallen psycho-educatie om te leren begrijpen wat de specifieke behoeften en gedragingen zijn van prematuur en dysmatuur geboren kinderen.)

Voor dit onderzoek werken we samen met het Maasstad Ziekenhuis, het Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Erasmus MC.

De onderzoekers

Het onderzoek in Het Kleine Helden Huis wordt uitgevoerd onder leiding van Fabiënne Naber en Tibor Brunt. Fabiënne is neurobiologisch gedragsdeskundige en gespecialiseerd in gehechtheid en ouder-kindinteractie. Ze is gepromoveerd op een onderzoek naar vroegtijdige herkenning van ontwikkelingsproblematiek en verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tibor is een gepromoveerd neurowetenschapper en psychofarmacoloog, en een expert op het gebied van de werking van genots- en geneesmiddelen op de hersenen. Hij is verbonden aan het Amsterdam UMC.

Ons onderzoek steunen? Graag!

Het uitvoeren van onderzoek is een langdurig, arbeidsintensief en daarmee kostbaar gebeuren. Het Kleine Helden Huis houdt zich daarom aanbevolen voor giften, subsidies en fondsen van mensen en organisaties die ons werk een warm hart toedragen.

Overweeg je ons onderzoek te steunen? Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden. Bel [telefoonnummer] of e-mail naar [email protected].