Verwijzen

Wil je iemand doorverwijzen?

Ben jij kinderarts, orthopedagoog, huisarts of een andere hulpverlener? Wil je graag een kind of volwassene aanmelden bij Het Kleine Helden Huis? Dat kan via het aanmeldformulier.

Routeplanner voor hulpverleners

Als zorgverlener wil je graag iemand doorverwijzen, wij hebben speciaal voor jou een routeplanner gemaakt waarop de hulpverleners van Het Kleine Helden Huis te zien zijn.

Voor jou als zorgverlener is het belangrijk te weten wat je voor jouw cliënt kunt aanbieden in Het Kleine Helden Huis. Wij bieden zowel (para)medische als psychosociale zorg. Bij Het Kleine Helden Huis is er een team aan hulpverleners. Al deze hulpverleners kan je bekijken op deze pagina.

Wachttijden

De wachttijden zijn onderhevig aan vele factoren en zijn daardoor wisselend van aard. Dit is de reden dat er geen exacte wachttijden aangegeven kunnen worden.

In grote lijnen zijn onderstaand de huidige wachttijden:

Binnen 2 weken na aanmelding telefonisch contact door instroom coördinator voor triage en inplannen intake
Na telefonisch contact binnen 4 weken intake gepland 
Na intake start begeleiding binnen 4 weken
Na intake start diagnostiek binnen 4 maanden

Financiëring

  • Medische zorg wordt vergoed door de zorgverzekering.
  • Paramedische zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar met verwijzing van huisarts/CJG/kinderarts.
  • Psychosociale zorgbegeleiding wordt aangeboden voor een uurtarief van €95,-.
  • Psychodiagnostiek wordt aangeboden voor een uurtarief van €126,-.

Geen wachttijden

  • Specialistische multidisciplinaire behandeling jeugdzorg
  • Specialistische behandeling volwassenen

Het zorgtraject

Van HELP naar HAPPY

Volgens een unieke wetenschappelijk onderbouwde methode bieden wij specialistische zorg op maat vanuit onze expertise van prematuriteit, dysmaturiteit of een andere moeilijke medische start. In een intensief en kortdurend traject werken wij er met elkaar aan dat jullie “opvoed-gereedschapskist” zo passend mogelijk gevuld wordt met tools voor het hele systeem: jullie kind, het gezin en de omgeving.

 

  • 80% 80%
Quote van ouders

“Wij hebben het traject bij Het Kleine Helden Huis beleefd als een proces van paniek en onbegrip van onze zoon naar begrip, herkenning, rust en acceptatie”