Sponsor en samenwerkingspartners

Het Kleine Helden Huis is altijd in beweging en ontwikkeling. Onze ambitie is de beste zorg op maat te blijven bieden voor alle gezinnen met een prematuur. Dit kunnen wij bereiken door het doen van onderzoek en het opleiden van onze eigen medewerkers en trainers en het uitproberen van zorginnovaties en nieuwe technologieën.

Hiervoor zijn wij op zoek naar extra financiële middelen in de vorm van sponsoring op een wijze dat zowel de sponsor als Het Kleine Helden Huis er profijt van hebben.

Ben jij geïnteresseerd neem dan contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking.

Contact

 

Samenwerkingspartners: Samenwerken en versterken


Waarom:

  • Specialistische kennis, kunde en ervaring delen
  • Snellere signalering door de korte lijnen
  • Behandelplannen die beter op elkaar afgestemd zijn dus efficiënter
  • Geen dubbele behandelingen meer

En:

  • Wetenschappelijk onderzoek om behandelplannen te optimaliseren
  • Prematuriteit en de gevolgen een stem geven te in Nederland

Wie
Centrum voor Jeugd en Gezin, CJG

Hoe
Prematuurlijk spreekuur door de kinderarts/neonatologe, arts van het CJG en verpleegkundige CJG en orthopedagoge die met haar jarenlange ervaring opgedaan bij het CJG ons team versterkt.

Wie
Rijndam, revalidatiecentrum

Hoe
Gezamenlijk spreekuur met revalidatiearts, kinderarts/neonatologe en kinderfysiotherapeut

Wie
MKS programmabureau – Stichting Moeder & Kind

Hoe
Met deze landelijke stichting kennis en ervaring delen om de noodzaak van psychosociale begeleiding kenbaar te maken door onderzoek en proeftuinen voor de gezinscoach.

Wie
VOC – Vereniging van Ouders van Couveusekinderen

Dit is de patiëntenvereniging waarmee wij nauw samenwerken op verschillende terreinen zoals het organiseren van lotgenotensessies en het doen van wetenschappelijk onderzoek

Wie
Sint Franciscus Gasthuis en Erasmus MC (alle ziekenhuizen in Rotterdam) samen onderzoek?