Jaarlijks worden er 2.000 moeilijke starters geboren in regio Rotterdam

Stichting Grote helden  zet zich voor het kleine heldenhuis in voor een betere behandeling en begeleiding van gezinnen met een prematuur (te vroeg) of dysmatuur (te licht) geboren kind, en voor gezinnen met een kind dat op een andere manier een moeilijke start had. Dat doen we via Het Kleine Helden Huis, ons opleidings- en kenniscentrum en deze stichting.

Wij hebben gezien dat veel gezinnen met een prematuur/dysmatuur geboren kind of een kind met een andere moeilijke start niet de juiste nazorg krijgen. Daarom willen wij deze doelgroep graag een gezicht geven, zodat alle gezinnen de juiste zorg krijgen. Vanuit deze stichting willen wij nog meer onderzoek gaan doen, zodat we ook meer kennis verkrijgen van deze doelgroep.

Wij willen iedereen de juiste zorg bieden die nodig is.

 

 

Het kleine heldenhuis  heeft in totaal 82 gezinnen kunnen helpen met de waardevolle bijdrage vanuit de fondsen

Verhaal van Curtis

Hallo, ik ben Curtis, 5 maanden oud en mijn moeder kan niet voor mij zorgen en niemand zorgt voor mijn moeder! Toen ik onverwacht met een keizersnede
op de wereld kwam heb ik mijn moeder 2 weken niet gezien! Niet eens even op haar borst kunnen liggen toen ik net geboren werd.

Ik werd direct weggehaald! Mijn moeder heeft in isolatie gelegen en ik op de neonatologie afdeling; helemaal alleen met slangen, toeters en bellen!

Door deze trauma’s kan mijn moeder nu niet voor mij zorgen. Ik probeer te overleven, maar weet nog niet hoe ik mij ga ontwikkelen en hoe mijn toekomst eruit gaat zien. Ze vinden mij te jong voor de jeugdwet…

Ik heb jaarlijks 2.000 lotgenoten in de regio Rotterdam die zo op de wereld komen…

 

Wil jij ook kinderen helpen zoals Curtis?

Maak kennis met Stichting Grote Helden

Wij streven naar een wereld waarin kinderen die prematuur/dysmatuur worden geboren of kinderen met een andere moeilijke start zich met gepaste zorg en support kunnen ontwikkelen tot een harmonieus en functioneel gezin. Zie beleidsplan. De stichting heeft de ANBI status.

KVK 91678722

RSIN 865734756

Rekeningnummer: NL32INGB0102717206

Het bestuur bestaat uit :  Teun van Gelder (secretaris) ,Angelique Haringsma (voorzitter) en Hiltje Heyman (penningmeester); allen zetten zich onbezoldigd in voor de kleine helden.

 

 

De raad van toezicht bestaat uit de leden: Nathalie van Woerkom, Emily Gannon en Bregje van Spaendonck Lubbers

1 op de 7 kinderen

Artsen spreken van een premature geboorte of vroeggeboorte wanneer een moeder vóór de 37e week van de zwangerschap bevalt. In Nederland gaat het om 13.000 van de 170.000 kinderen die jaarlijks met een moeilijke start worden geboren. Net als kinderen met een te laag geboortegewicht hebben deze kinderen een verhoogde kans op een achterstand in hun motorische en mentale ontwikkeling. Ook voor hun ouders is een vroeggeboorte ingrijpend: meer dan 30 procent krijgt te maken met een depressie of burn-out.

Medische en psychosociale zorg 

Kinderen krijgen twee soorten nazorg bij Het Kleine Helden Huis: medische controles door de neonatoloog/kinderarts en multidisciplinaire spreekuren met bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist of gezinscoach. De specialisten geven advies, maar de ouders bepalen zelf van welke zorg ze gebruikmaken. Als de ouders dat willen, ontvangen kinderen met een moeilijke start en hun hele gezin ook psychosociale zorg.

Kennis- en opleidingscentrum 

We verlenen niet alleen zorg aan kinderen met een moeilijke start, maar zijn ook het enige Nederlandse kennis- en opleidingscentrum op het gebied van prematuriteit en dysmaturiteit. We richten ons op alle facetten die een rol spelen na een moeilijke start: zowel psychisch als fysiek, en zowel bij het kind als bij de omgeving. Met erkende opleidingen en cursussen helpen we zorgprofessionals hun kennisniveau op peil te houden.

Samenwerkingen

Hieronder is te zien wie onze samenwerkingspartners zijn.