Onderzoek

Transitie zorg door Het Kleine Helden Huis

Bij het Kleine Helden Huis zetten wij ons in op de transitie zorg in de eerste periode na thuiskomst uit het ziekenhuis met als doel om de stress bij de ouders zo laag mogelijk te houden en om sensitief ouderschap te stimuleren en daarmee de kwalitatieve toekomst van het kind te genereren.

Doelstelling van het project

Wij willen noodzakelijke zorg bieden aan alle kwetsbare Rotterdamse kinderen en hun gezin die prematuur, dysmatuur geboren zijn en/of een moeilijke start hebben gehad.

Door deze abrupte overgang zien we veel problematiek bij ouders-kind:

  • Een verstoorde onnatuurlijke hechting tussen ouder-kind door slechte start met thema’s als: trauma, rouw, verstoorde prikkel- en emotieregulatie en met vergrote kans op gedragsproblematiek op latere leeftijd.
  • Het belang van een goede en gezonde start in de eerste 1000 dagen zijn essentieel voor een optimale ontwikkeling en gezond welzijn. Onderdeel van de eerste 1000 dagen is de transitie zorg. Op dit moment valt deze groep tussen wal en schip. De zorgverzekeraar vergoedt deze zorg niet (uitsluitend alleen de medische zorg) en de jeugdwet vindt deze kinderen te jong.

Elke kind verdient een eerlijke start! Dus ook alle kinderen met een moeilijke start!

Wil jij ons steunen?

Alle Kleine Helden kunnen een extra handje gebruiken, daarom zouden wij het geweldig vinden als wil steunen. Het onderzoek is  ondergebracht in stichting Grote Helden, de ANBI status is aangevraagd.